На сайті:

На сайті 280 гостей та відсутні користувачі

Нормативно-правова база щодо запобігання проявам корупції

 Міжнародні акти

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №252-V від 01.03.2010

- Конвенція Організації Об'єднаних націй проти корупції №251-V від 01.01.2010

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією №2476-IV від 01.01.2006

- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS-191) ратифікований Законом України № 253-V від 18.10.2006


 Закони України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Закон України “Про запобігання корупції”

- Закон України «Про очищення влади»

- Закон України «Про Національне антикоруційне бюро України»


 Накази НКРЕКП

- Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції «Щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю» від 13.02.2020 № 1 

- РОЗ’ЯСНЕННЯ 01.04.2020 № 2 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю  

- ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ! (ПДФ- зміни які чинні в 2020) Pdf (зміни у заповненні декларації)


 
 Нормативно-правова база щодо запобігання проявам корупції

Конституція України;

Кримінальний кодекс України, Розділ ІХ «Звільнення від кримінальної відповідальності» Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»;

Кримінальний процесуальний кодекс України, Глава 19 «Загальні положення досудового розслідування» Розділу ІІІ «Досудове розслідування»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (із змінами);

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (із змінами);

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (із змінами);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (із змінами);

Наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» (із змінами);

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 № 168/19 «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.03.2020 №97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, ріщення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року №56";

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 18.01.2021 № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21 «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах";

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 3 Щодо порядку дій державних органів після визнання державних службовців судом винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.11.2021 № 11  щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку);

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.02.2021 №1 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані);

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 №5 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції:

від 23.06.2020 № 5 "Щодо правового статусу викривача";

від 09.07.2020 № 6 "Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги";

від 14.07.2020 № 7 "Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних обо пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";

від 26.10.2020 № 10 "Щодо праввого статусу викривача у кримінальному провадженні";

від 09.12.2020 № 11 "Щодо праввого статусу викривача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією"

від 24.02.2021 № 4 "Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність";

від 18.06.2021 № 6 "Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації".