На сайті:

На сайті 112 гостей та відсутні користувачі

 • 1391797217 people-y Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання


Шановні колеги!

Якщо Ви бажаєте

 • підвищити кваліфікацію без відриву від виконання професійних обов'язків;
 • підвищити рівень та якість самостійної роботи;
 • розвинути власну інформаційну культуру, застосовуючи у навчанні сучасні інформаційні та комп'ютерні технології;

отримати посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка,пропонуємо дистанційні курси підвищення кваліфікації (ДПК)за різними фаховими програмами навчання.

Для того, щоб стати нашим слухачем, необхідно:

подати замовлення у районний відділ освіти;

володіти навиками роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача;

мати доступ до Інтернет-мережі.

вміти працювати з браузером і мати власну електронну пошту.

З організацією та змістом навчання за дистанційною формою можна ознайомитись у Положенні про дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації в ІППО

Дистанційне навчання- форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, що використовує інформаційно-комунікативні технології та базується на індивідуальній роботі слухачів з добре структурованим навчальним матеріалом.

Навчання проходить у III етапи:

I етап - організаційно-настановні заняття: (1 день)

 • консультації викладачами слухачів;
 • складання слухачами індивідуального плану;
 • ознайомлення з платформою ДН.

II етап -дистанційний (тривалістю близько півроку):

 • самостійна робота слухачів (поточне тестування, практичні, лабораторні, самостійні роботи)
 • виконання атестаційної роботи з фаху (зразок оформлення титульної сторінки);
 • консультування слухачів за допомогою електронних засобів зв'язку.

III етап - залікова сесія: (1 день)

 • підведення підсумків індивідуальної діяльності слухачів на дистанційному етапі;
 • захист атестаційної роботи;
 • підсумкове тестування.

 Переваги дистанційного навчання:

По-перше, навчання проходить за схемою "24x7" (засвоєння матеріалу протягом 24 годин на добу і 7 днів на тиждень). Тобто, той хто навчається, може сам обирати час і місце навчання (з дому, з роботи і т.д.).

По-друге, індивідуальний підхід до кожного. Викладач дистанційної форми виступає більше у ролі помічника, наставника, радника, саме тому за кордоном він називається tutor (тьютог). Крім індивідуальної роботи, в системах дистанційного навчання може організовуватись робота у невеликих групах. Робота у групах може мати суттєвий вплив на засвоєння навчального матеріалу.

По-третє, обмежена тривалість при високій якості навчання.