На сайті:

На сайті 75 гостей та відсутні користувачі

Про інститут

ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ - 70 РОКІВ
 
OIPPO Інститут створено 1 липня 1993 року розпорядженням представника Президента України в Івано-Франківській області від 04.05. 1993 р. № 174 на базі обласного інституту удосконалення вчителів, який функціонував з часу відновлення його діяльності у вересні 1944 року (рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 05.09. 1944 р., 103/9, протокол № 5).
Івано-Франківський ОІППО безпосередньо підпорядковується головному управлін ню освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення — Мі ністерству освіти і науки України, з питань науково-методичного забезпечення — Центральному інституту післядипл омної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти , Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації, що забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти регіону, удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією, самоосвіту і наукове зростання, надання допомоги в особистісному розвитку, що є гарантом справжнього професіоналізму педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону.
 

Основними напрямами діяльності Івано-Франківського ОІППО є:


  • реалізація стратегії розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, що ґрунтується на світових стандартах, принципі «освіти упродовж усього життя», сучасних освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді;
  • забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до суспільних вимог; мобільності, швидкого реагування на зміни дошкільної, загальної середньої та вищої освіти; ефективна підготовка працівників методичних служб усіх рівнів;
  • проведення фундаментальних пошукових і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем розвитку освіти;
  • поєднання особистісного розвитку з підвищенням професійного потенціалу людини;
  • надання різноманітних освітніх сервісних послуг (предметно-методичний, моніторинговий, експертний, маркетинговий, консалтинговий сервіси);
  • співробітництво з ЦІППО, вітчизняними і зарубіжними центрами та закладами післядипломної педагогічної освіти.

 

 Мета діяльності інституту:


  • забезпечення неперервної якісної післядипломної педагогічної освіти педагогічних та керівних кадрів регіону з урахуванням вимог державної політики в галузі освіти.

 

Інститут єдиний в регіоні здійснює курсову підготовку 5-5,5 тис. педагогічних працівників щорічно, понад 4 тисячі охоплені різноманітними формами міжкурсової науково-методичної роботи. Це база для роботи з педагогічними кадрами області, яка координує науково-методичну діяльність колективів 757 загальноосвітніх шкіл, 331 дошкільних закладів, 71 позашкільних установ (усього понад 22 тисячі педагогічних працівників).

 Головний напрям роботи – післядипломна професійна підготовка педагогів та науково-методичне обслуговування освіти на регіональному рівні - забезпечують 3 кафедри ( менеджменту та освітніх інновацій, педагогіки та психології, кафедра теорії та методики навчання), 6 лабораторій, у складі яких функціонує 13 відділів, два обласні центри (практичної психології та соціальної роботи, літературно-видавничий), три кабінети-центри (інформаційно-комунікаційних технологій, моніторингу якості освіти, організації курсової підготовки), бібліотека.

 Оптимально збалансований кадровий склад інституту: у підрозділах інституту працює 35 методистів вищої та першої кваліфікаційної категорії, що становить 56%, 15 кандидатів наук, 1 доктор наук, 2 професори, 15 доцентів.


Ліцензія

Структура

Профспілкова організація

Вибори ректора