КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

ПІП

ТЕМА

Час і місце консультації

Електронна адреса

Войтків Галина Володимирівна

Компетентнісний підхід у викладанні природничо-математичних дисциплін.

STEAM- освіта.

ОІППО, кафедра теорії та методики навчання

h.voitkiv@ifoippo.org.ua

Островська Галина Олександрівна Сучасний урок.Етика. ОІППО, кафедра теорії та методики навчання g20081967@gmail.com
Дрогобицький Ігор Іванович Регіональний аспект Національно-визвольного руху середини XX ст. ОІППО, кафедра теорії та методики навчання i.drohobytskyi@ifoippo.org.ua
Толоконнікова Наталія Миколаївна  STEАM-освіта. ОІППО, кафедра теорії та методики навчання natol53@gmai.com
Шумей Володимир Михайлович Літературне краєзнавство Прикарпаття ОІППО, кафедра теорії та методики навчання v.shumei@ifoippo.org.ua
Скоморовська Наталія Богданівна Розвиток критичного мислення старшокласників ОІППО, кафедра теорії та методики навчання n.skomorovska@ifoippo.org.ua
Гафійчук Галина Василівна Мемуари, як джерело з історії ЗУНР ОІППО, кафедра теорії та методики навчання h.hafiichuk@ifoippo.org.ua
Гаврилюк Ірина Романівна Розвиток навиків розумових операцій учнів через хімічний експеримент та дидактичні прийоми навчання ОІППО, кафедра теорії та методики навчання i.havryliuk@ifoippo.org.ua
Шелемей Любов Ярославівна

Сучасні методи та технології педагогічного оцінювання.

Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної освіти

ОІППО, кафедра теорії та методики навчання l.shelemei@ifoippo.org.ua
Слоньовська Ольга Володимирівна Методика викладання історії української літератури в школі. ОІППО, кафедра теорії та методики навчання o.slonovska@ifoippo.org.ua
Нагачевська Зіновія Іванівна Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України ОІППО, кафедра теорії та методики навчання z.nahachevska@oippo.if.ua
Бабій Наталія Миколаївна Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Взаємодія ДНЗ із сім’єю ОІППО, кафедра теорії та методики навчання n.babii@ifoippo.org.ua