На сайті:

На сайті 116 гостей та відсутні користувачі

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників


План-графік підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників системи освіти області на 2024 рік

Наказ департаменту освіти і науки  Івано-Франківської облдержадміністрації від 27.12.2023р. №376 «Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників системи освіти області на 2024 рік»

 


Договори про надання освітніх послуг


Реформування системи освіти в Україні призвели до суттєвих змін в її структурі, змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення системи післядипломної освіти як складової, органічної частини системи безперервної освіти педагогів.

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь.

 

Загальна інформація про навчання за програмами підвищення кваліфікації

 

Строки виконання програм

Навчальні програми затверджуються на кожні 5 років


Графік освітнього процесу

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджується щорічно наказом департаменту освіти і науки  Івано-Франківської облдержадміністрації


Обсяги програм підвищення кваліфікації

Для педагогічних працівників ЗЗСО - 150 годин (5 кредитів ЄКТС). Щорічно 30 годин (1 кредит ЄКТС)

для педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти –  120 год. (4 кредита ЄКТС). Двічі протягом 5 років: 1 етап 80 годин, 2-ий-40 годин.

для бібліотекарів закладів освіти – 50 годин (1,7 кредита ЄКТС). Один раз на 5 років


Форма навчання

Очна, дистанційна

 

Місце виконання програми

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 130-А (навчальний корпус), пл. Міцкевича, 3


Вартість освітніх послуг

Освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам закладів освіти комунальної форми власності та закладів професійно-технічної, фахової передвищої освти державної форми власності, що фінансуються з обласного бюджету надаються безоплатно


Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації

Електронний сертифікат, що надсилається в особистий кабінет керівника закладу освіти


  • Для ефективного навчання на курсах, педагогічним працівникам області створені сприятливі  умови для підвищення їх фахової майстерності.

    Навчальний корпус, який розташований за адресою вул. Чорновола, 130-А містить 15 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерні класи, буфет, їдальню.

    Слухачі забезпечуються гуртожитком. Наявний доступ до Інтернету через мережу Wi-fi.Нормативно-правове забезпечення

Навчальні програми

Охорона праці

Як добратися