На сайті:

На сайті 125 гостей та один учасник

1391694165 college 3D Курсова підготовка

Реформування системи освіти в Україні призвели до суттєвих змін в її структурі, змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення системи післядипломної освіти як складової, органічної частини системи безперервної освіти педагогів.

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь.

Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:

 • формування їх методологічної та теоретичної компетентності;
 • поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань;
 • формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.

Курси підвищення кваліфікації виконують три взаємозв'язані функції:

 • компенсаторну - ліквідація прогалин у базовій освіті;
 • адаптивну - оперативна підготовка до змін у освітньому і суспільному житті;
 • розвивальну - забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості.

 • Для ефективного навчання на курсах, педагогічним працівникам області створені сприятливі та комфортні умови для підвищення їх фахової майстерності.

  Навчальний корпус, який розташований за адресою вул. Чорновола, 130-А містить 14 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерних класи, магазин-книгарню, буфет, їдальню.

  Слухачі забезпечуються комфортним гуртожитком. Наявний доступ до Інтернету через мережу Wi-fi. 

Договір про провадження діяльності із надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів та установ освіти

Графік курсів підвищення кваліфікації 2020

Нормативно-правове забезпечення

Навчальні програми

Охорона праці

Як добратися