На сайті:

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі

Вимоги до змісту та оформлення статей

Загальні вимоги до оформлення тексту статті:

Формат сторінки: А4, книжкова
Шрифт: Times New Roman
Абзацний відступ: 10 мм
Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм
Обсяг: від 8 до 15 сторінок
Мова статті: українська, англійська

Структурні елементи статті:
• УДК
• Ім’я, прізвище та інформація про автора (українською та англійською мовами)
• ORCID iD (персональний код)
• Назва статті (українською та англійською мовами)
• Анотація (500 знаків) з ключовими словами (українською та англійською мовами)

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:

• мета дослідження
• постановка проблеми в загальному вигляді
• аналіз досліджень і публікацій
• виклад основного матеріалу дослідження
• висновки та перспективи подальших досліджень.

Обов'язковим є Список використаної літератури, який подається в міжнародному стилі оформлення наукових публікацій АРА.
REFERENCES слід оформляти як транслітерація списку всіх використаних джерел (http://translit.kh.ua/?passport); після транслітерації в круглих дужках подається англомовний переклад назви публікації.
У списку літератури повинно бути хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

Разом із матеріалом в обов’язковому порядку подається його скорочений варіант (3–5 сторінок) українською та англійською мовами.


Після статті обов'язкові дата подання рукопису до редакції, підписи авторів (співавторів). Також уміщуються дані про авторів (співавторів): ім'я, прізвище, по батькові, посада за місцем роботи (повна назва організації), контактний телефон, електронна пошта, за наявності вчене звання, науковий ступінь.
Стаття до журналу повинна супроводжуватися рецензією.
Матеріали приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах МS Word for Windows на електронних носіях або електронною поштою. Електронна адреса редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графіки й малюнки повинні бути чорно-білі і виконані чітко (в електронному варіанті).
Рисунки і фотографії подаються в тексті статті.
Для побудови графічних рисунків використовується графічний редактор, вбудований у Word for Windows.
Підписи до рисунків і таблиці набираються шрифтом Тіmеs Nеw Rоmаn, кегель 10. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0. Формули компонують так, щоб вони вміщались у формат полоси набору.
Рукописи, які не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються.