На сайті:

На сайті 123 гостей та відсутні користувачі

Моніторинг у школі: упроваджуємо нові управлінські технології

 

келембет Людмила,

старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій

 

моніторинг у школі:

УПРОВАДЖУЄМО НОВІ управлінськІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Відповідно до річного плану роботи Івано-Франківського ОІППО (регіональні проекти “Освітній округˮ, “Інноваційний розвиток ЗНЗˮ) та заходів щодо реалізації цілей і завдань програм досліждень лабораторій сільської школи Інституту педагогіки НАПН України (науковий керівник – В. Мелешко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії) та кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО (науковий керівник – О. Мариновська, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри) відбулося спільне засідання обласних творчих груп керівників навчальних закладів, які беруть участь в експериментах. Тема – “Моніторингові дослідження ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів в умовах функціонування освітніх округів у сільській місцевостіˮ.

На засіданні учасники мали змогу поглибити знання з науково-методичних основ моніторингових досліджень ефективності діяльності експериментальних опорних ЗНЗ сільської місцевості, обговорити питання дослідницько-експериментальної роботи, працювати в групах, ознайомитись з досвідом автоматизації моніторингових досліджень у школі, виробити основні критерії, показники моніторингу.

IMG 20140314 133729

Тему “Технологія моніторингу інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі” висвітлила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О. Мариновська. У своєму виступі вона акцентувала увагу на сутності й специфіці моніторингових досліджень у школі, проаналізувала функціональне поле освітнього моніторингу. Ученою було порушено питання координації роботи закладів післядипломної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів з даної проблеми. Експериментальним школам запропоновано до апробації технологію моніторингу інноваційної діяльності ЗНЗ та відповідний діагностичний інструментарій.

Напрацюваннями з питання упровадження управлінських технологій автоматизації моніторингових досліджень (авт. І. Лапшина, кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького ОІППО) поділилися директор експериментальної Верховинської школи І–ІІІ ступенів Л. Никофиряк та заступник з навчально-виховної роботи І. Мойсак. Учасникам засідання запропоновано комплекс програмного забезпечення технології, що включає автоматизовані програми «Вчитель» (за Г. Єльниковою), «Векторний аналіз уроку» (за О. Мариновською), «Рівні навчальних досягнень учнів» (за І. Лапшиною). Таке поєднання методик моніторингових досліджень дозволяє ефективно виявляти проблеми закладу освіти та визначати шляхи їх усунення. У виступах керівників зазначалося, що мова йде про вирішення однієї із серйозних проблем, що призводить до неефективності моніторингових процедур, а саме: автоматизації моніторингову в школі шляхом комп’ютерної обробки результатів дослідження.

Координатор експерименту, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій інституту Л. Келембет ознайомила з методичними рекомендаціями лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України щодо організації і проведення моніторингових досліджень з ефективності впровадження моделей освітнього округу в сільській місцевості. У виступі акцентовано, що освітній округ – це шлях до створення умов для здобуття громадянами якісної середньої освіти відповідно до вимог державних стандартів, запитів і потреб особистості, забезпечення її всебічного розвитку, упровадження допрофільної підготовки та профільного навчання.

Учасники засідання взяли участь у роботі круглого столу, де обговорили проміжні результати реалізації формувального етапу експерименту, поділилися досвідом організації діяльності освітніх округів, визначилися із завданнями проведення наступного етапу досліджень.