На сайті:

На сайті 96 гостей та відсутні користувачі

Реалізація Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM–освіти): шляхи, проблеми, перспективи.

23.04.21

Таку проблему вирішували лабораторія природничо-математичних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, працівники відділів (управлінь) освіти сільських, селищних, міських громад, керівники закладів освіти, учителі природничо-математичних дисциплін – учасники вебінару 20 квітня.
Мета заходу: розповсюдження, популяризація та сприяння розвитку провідних ідей STEM–освіти.
Завдання:
- консолідувати зусилля представників різних ланок освіти щодо реалізації положень КОНЦЕПЦІЇ розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти);
-  виявити проблеми та прогнозувати подальші тенденції;
-  поширювати досвід та здобутки в галузі природничо-математичної освіти;
- створити умови освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти для формування професійної компетентності педагогів щодо використання STEM-технологій в освітньому процесі.
Захід проходив у дистанційному форматі з використанням електронного сервісу Google Meet. Через технічні обмеження у роботі семінару взяли участь 100 учасників із 260 зареєстрованих.
Про актуальність проведення онлайн-заходу зупинилась Світлана Подолюк, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІППО.
Природничо-математична освіта повинна стати одним із пріоритетів розвитку сфери освіти, складовою частиною державної політики з підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та розвитку людського капіталу, одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, що відповідає запитам економіки та потребам суспільства. У цьому контексті важлива роль належить удосконаленню підготовки педагогічних працівників. На це направлені зусилля науково-педагогічних працівників. Методична підготовка вчителя до реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM–освіти) - такою була тема виступу завідувачки відділом географічної та економічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Назаренко.
Для забезпечення належної якості природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в сфері загальної середньої освіти необхідно забезпечити:
оновлення змісту природничої, математичної та технологічної освітніх галузей (державні стандарти, навчальні програми, підручники, збірники задач, дидактичні матеріали, засоби навчання, електронні освітні ресурси тощо). Як забезпечується цей актуальний аспект реалізації Концепції, знав кандидат біологічних наук, заслужений вчитель України, співавтор Державного стандарту базової загальної середньої освіти, креативний директор видавництва «Соняшник» Руслан Шаламов, який зупинився на питанні «Новий Стандарт природничої освіти: від знань до компетентностей».
Упровадження природничо-математичної освіти (STEM-освіти) вимагає від педагогічних та науково-педагогічних працівників активного використання новітніх педагогічних підходів до викладання, інновацій у сфері освіти, практики міжпредметного навчання, методів та засобів навчання. З огляду на це реалізація STEM–освіти на уроках природничого циклу має неабияке значення. Про це розповіла кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання ІФОІППО Олена Васильків.
Метою розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) є комплексне поширення інноваційних методик викладання для формування необхідних компетентностей здобувачів освіти. Про досвід роботи з реалізації цього в системі післядипломної педагогічної освіти презентував у своєму виступі завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ІФОІППО, кандидат технічних наук Іван Мердух.
У природничо-математичній освіті (STEM-освіті) наявні проблеми, які є наслідком загальних проблем у сфері загальної середньої освіти. Тому розроблення Концепції є важливим кроком до модернізації освіти для задоволення запитів суспільства. Як спрямовують свою діяльність на модернізацію природничо-математичної освіти, упровадження її на всіх складниках та рівнях освіти, поділилися напрацюваннями управлінці: виконувачка обов’язків директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Івано-Франківської міської ради Олександра Савка та начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Коршівської сільської ради Любов Марусяк).
У круглому столі з окресленої проблеми взяли участь: Надія Сенюк, Світлана Подолюк, методисти лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІППО; Мирослав Бідичак, директор ліцею ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради, Микола Івануляк, директор ліцею №16 Івано-Франківської міської ради.
Учасники заходу окреслили основні напрями діяльності всіх ланок освіти щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM–освіти) та домовилися на наступній зустрічі восени 2022 року обмінятися досвідом щодо результативності своєї діяльності у вирішенні даної проблеми.

Матеріали конференції

Додати коментар

Захисний код
Оновити