На сайті:

На сайті 127 гостей та відсутні користувачі

Тиждень початкової освіти «Впровадження педагогічних технологій – основа інноваційного розвитку школи»

08.12.11

Відповідно до плану роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2011 р. (науково-методичний проект «Самоменеджмент інновацій») та з метою виявлення проектного потенціалу педагогічних технологій як засобу реалізації вчителями інноваційної діяльності в галузі початкової освіти у грудні проходитиме Тиждень початкової освіти «Впровадження педагогічних технологій – основа інноваційного розвитку школи»:

12 – 16 грудня 2011 р. – заходи в районних (міських) методичних  кабінетах (центрах);

22 грудня 2011 р. - Форум педагогічних інновацій «Педагогічна майстерність вчителя як засіб підвищення якості освіти школярів» в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Організаційні питання

При організації Тижня керуватись методичними рекомендаціями щодо його проведення (науково-методичний збірник  «Впровадження педагогічних інновацій: організація науково-методичної роботи в регіоні», затверджений науково-методичною радою обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти, протокол №3 від 15 жовтня 2009 р.).

Заявка на участь в обласному Форумі педагогічних інновацій подається в лабораторію дошкільної та початкової освіти Івано-Франківського ОІППО методистом Р(М)МК(Ц), ІМЦ. Вона повинна містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові учасника заходу; кваліфікаційна категорія (педагогічне звання); місце роботи; назва педагогічної інновації; науково-методична тема (проблема), над якою працює вчитель; контактний телефон.

На основі заявки укладається план проведення обласного Форуму педагогічних інновацій, узгоджується тематика науково-методичного консультування його учасників (на замовлення) та форма роботи (виступ, участь) представників районів (міст) області.

Презентація творчої майстерні вчителя

Презентація творчої майстерні вчителя з використанням мультимедійних засобів регламентована часом – 10 хвилин. Матеріал доцільно оформити у вигляді статті і подати на паперовому та електронному носіях.

З метою виявлення інновацій з високим проектним потенціалом, здатних вирішувати актуальні проблеми практики вчителів початкових класів у ході відбору надається перевага тим, які самостійно апробують, адаптують та впроваджують педагогічні інновації, що не отримали супроводу в науково-методичній роботі.

Самоменеджмент – ключова компетенція педагога ХХІ століття. Це комплекс управлінських компетенцій, якими повинен оволодіти педагог для успішного професійного зростання. Цим обґрунтовуються рекомендації щодо підготовки матеріалів на педагогічну виставку, які презентуватимуть рівень сформованості професійних компетенцій учителя у процесі самоосвіти, зокрема, щодо самоменеджменту інновацій.

Рекомендуємо звернути увагу на наявність у вчителя таких матеріалів, які презентуватимуться на педагогічній виставці:

індивідуальний науково-методичний проект впровадження інновації за технологією проектно-впроваджувальної діяльності або план самоосвіти, що відбиває хід освоєння нововведення;

технологічне портфоліо інновації, що буде презентуватися;

технологічна картка векторного самоаналізу (аналізу) готовності до проектно-впроваджувальної діяльності;

технологічні картки самоаналізу (аналізу) уроків, виховних заходів;

друкована продукція, що презентує досвід роботи вчителя-новатора;

мультимедійна презентація матеріалів.

Координація роботи щодо науково-методичного супроводу впровадження інновацій

Для учасників обласного Форуму педагогічних інновацій організовується «круглий стіл», на якому обговорюватимуться питання перспективного планування та координації науково-методичного супроводу впровадження інновацій методистами ОІППО та Р(М)МК(Ц), ІМЦ.

Поширення досвіду роботи педагогів-новаторів. За матеріалами обласного Форуму педагогічних інновацій планується друк методичних розробок педагогів-новаторів (проекти впровадження інновацій, методичні розробки технологічних уроків, виховних заходів, виступи учасників заходу у вигляді статті тощо).

 

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити