На сайті:

На сайті 188 гостей та відсутні користувачі

Освітні обрії

Шановні автори!


Повідомляємо, що з 1 липня 2019 року науково-педагогічний журнал “Освітні  обрії” Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розміщений на сайті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


Редакція науково-педагогічного журналу “Освітні обрії” до 1 жовтня цього року здійснює набір статей у номер 2‘2020. Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 17 березня 2020 року).


Вимоги до змісту та оформлення статей "Освітні обрії"


2023 рік

№1 (56) 2023

№2 (57) 2023

№2 ч.2 (57) 2023


2022 рік 

№1 (54) 2022

№2 (55) 2022


2021 рік

№1 (52) 2021


 2020 рік

№2 (51) 2020

№1 (50) 2020

Онлайнверсія цього видання характеризується кількісним і змістовим наповненням науковими статтями. Кожна рубрика охоплює дослідження різноаспектних питань з історії педагогіки та філософії освіти, методики навчання, управління освітою а також професійної підготовки та освіти дорослих.
Так, науковці порушують проблеми періодизації становлення і розвитку педагогічних наук; окреслюють місце соціальних інститутів у становленні особистості в контексті сучасних викликів; синергетичного підходу до розвитку соціокультурного простору гірської школи регіону Українських Карпат.
У практичній площині вивчаються авторами-дослідниками питання формування компетентностей учнів базової середньої школи; застосування електронних підручників як інноваційного засобу навчання, інноваційних технологій навчання як ефективної комунікації в освітньому процесі ЗВО.
Як і в попередніх номерах журналу, читач має можливість скористатися матеріалами рубрик “У правління освітою”, “Професійна підготовка та освіта дорослих”.
Усі вміщувані статті мають чітку структуру і супроводжуються даними про автора, назвою двома мовами (українською та англійською), ключовими словами, анотаціями, постановкою проблеми, викладом основного матеріалу та висновками і перспективами подальших досліджень.


2019 рік

№1 (48) 2019

У цьому номері журналу читач може знайти відповіді на вирішення важливих питань, котрі потребують окремих досліджень.
Зокрема, науковці окреслюють наступні проблеми за рубриками:
“Історія педагогіки та філософія освіти”: культурно-гуманітарні засади освітнього процесу і реальність, музейна педагогіка як інструмент взаємодії закладів освіти і музеїв у сучасному соціокультурному просторі;
“Методика навчання і виховання”: можливості використання ІКТ у позаурочній роботі, розвиток мовлиннєвотворчої діяльності дошкільників;
“Управління освітою”: зарубіжний досвід управління системою дошкільної освіти;
“Професійна підготовка та освіта дорослих”: наступність у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів, організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, форма організації навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту тощо.
Частина авторів висвітлюють освітні проблеми в матеріалах англійською мовою, так як кожен номер видання, крім друкованого варіанту, розміщується на платформі англійськомовною версією.


№2 (49) 2019

Пропоноване число журналу відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (КВ №23914-13754 ПР від 03.04.2019 року) змінило свою назву з “Обріїв” на “Освітні обрії”. Таким чином, видання оновило склад редакційної колегії, редакторів, уміщувані рубрики. Стали іншими підхід і критерії до підбору матеріалів, їх рецензування, авторського складу.
У першому розділі “Історія педагогіки та філософія освіти” цікавою є стаття про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитини. Англомовні статті подані авторами в таку актуальну рубрику, як “Методика навчання”.
Розділ “Професійна підготовка” доповнений матеріалами, які висвітлюють питання освіти дорослих.
Загалом авторський склад номера журналу охоплює чимало науковців із закладів вищої освіти України.