На сайті:

На сайті 123 гостей та відсутні користувачі

 ІІ технологічний етап

«КОНСАЛТИНГОВИЙ СУПРОВІД»

Мариновська О. Теорія і практика впровадження інновацій у післядипломній освіті: розвиток професійної компетентності вчителя / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-пед. журнал. – 2013. – № 1 (36). – С. 27–31.

jarluk word 2

Мариновська О. Технологічний інструментарій готовності вчителя-практика до інноваційної діяльності

Мариновська О. Я. Поняття „проектно-впроваджувальна діяльністьˮ: сутність, специфіка, особливості поліфункціонування / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Розд. „Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти”. – С. 189−196. – Вип. 19 (72).

Мариновська О. Я. Теоретичні засади технології проектно-впроваджувальної діяльності вчителя / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Розд. „Загальноосвітня школа”. – С. 314−319. – Вип. 20 (73).

Мариновська О. Моніторинговий супровід інноваційної діяльності / Оксана Мариновська // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті – 2012. – № 7–8. – С. 89–96.

jarluk word 2Мариновська О. Я. Технологія проектно-впроваджувальної діяльності (ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА)

1371817518 001 22Мариновська О. Я. Технологія векторного аналізу уроку (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

jarluk word 2Мариновська О. Я. Технологія векторного аналізу уроку (ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА. Орієнтовний взірець її заповнення)

jarluk word 2Мариновська О. Я. Технологія векторного аналізу готовності до інноваційної діяльності (ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПОРТФОЛІО)

jarluk word 2Мариновська О.Я. Інтегроване навчання: технологічний аспект / Оксана Яківна Мариновська // Рідна школа : наук.-пед. журнал. − 2014. − № 4−5. – С. 32−36.

jarluk word 2Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. наук.-метод. матеріалів / упор. Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька ; наук. ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – 270 с. – 500 пр. – ISBN 978-966-8969-49-2

 jarluk word 2Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

1371817518 001 22Мариновська О.Я. Інтернет-Брама. 2 концепт (технологічний) (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)


 

 

з/п

Зміст консалтингового супроводу

(назва інновацій, автор-розробник)

Основна форма

консалтингового супроводу

Консуль-таційні дні (термін проведення)

Відповідальні

1

Система проектно-впроваджувальної діяльності (О. Мариновська)

Науково-методичне консультування у режимі on-line та of-line спілкування щодо розроблення та реалізації науково-методичних проектів (програм) упровадження інновацій, планів самоосвіти, застосування діагностичного інструментарію, підготовки до постійно діючої виставки педагогічних інновацій, майстер-класів педагогів-новаторів, авторських творчих майстерень учителів, форуму педагогічних інновацій, тижня управлінця та початкової освіти, укладання мульти-медійних презентацій, написання докурсових завдань, власних методичних розробок, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду тощо з проблеми науково обґрунтованого вибору, апробації, адаптації та впровадження інновацій

Упродовж року

О. Мариновська

2

Система освіти “Довкілля” (В. Ільченко, К. Гуз)

Середа

С. Юсипчук

3

Система розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова (Д. Ельконіна – В. Давидова)

Упродовж року

О. Барабаш

4

Система розвивального навчання Л. Занкова

Понеділок

І. Лучків

5

Система психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учня ЗНЗ (В. Киричук)

Вівторок

Л. Томенчук

6

Проблемно-цільове управління інноваційним розвитком школи (В. Лазарєв, М. Поташник)

Вівторок

О. Нижник

7

Програмно-цільове управління інноваційним розвитком школи (О. Мармаза та ін.)

Упродовж року

А. Дутчак

8

Системно-цільове управління інноваційним розвитком школи (С. Подмазін)

Вівторок

С. Клімковська

9

Проектне управління інноваційним розвитком школи (Л. Калініна, Т. Капустеринська)

Вівторок

Г. Пониполяк

10

Технологія проектно-впроваджувальної діяльності (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

11

Технологія векторного аналізу готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

12

Технологія векторного аналізу уроку (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

13

Технологія здійснення аналізу підсумків навчального року (В. Звєрєв)

Вівторок

О. Нижник

14

Моніторинг: кваліметричні методики в управлінській діяльності (Г. Єльнікова та ін.)

Вівторок

О. Нижник

15

Технологія розробки моделі інноваційного розвитку школи (В. Мелешко)

Упродовж року

Л. Келембет

16

Технологія розробки моделі інноваційного розвитку школи (Г. Щекатунова, А. Цимбалару та ін.)

Упродовж року

О. Мариновська

17

Ігрові технології, методики та методи навчання і виховання

Середа

Н. Попович

18

Технологія проектного навчання та виховання (“Метод проектів”)

О. Бабинюк (координатор)

Методисти лабораторій, викладачі кафедр

19

Проектні технології в управлінській діяльності (“Метод проектів”)

20

Інтерактивні технології (О. Пометун, Л. Пироженко)

21

Технологія портфоліо учня, педагога, керівника ЗНЗ

22

Технологія рівневої диференціації навчання на основі обов’язкових результатів (В. Фірсов)

Середа

Л. Голуб

23

Технологія “Створення ситуації успіху” (А. Бєлкін)

П’ятниця

С. Худецька

24

Технологія розвитку критичного мислення (ЧПКМ)

П’ятниця

Н. Уманців

25

Технологія фізичного виховання дітей (М. Єфименко)

Середа

Л. Мінда

26

Здоров’язбережувальні педагогічні технології В. Ф. Базарного

Середа

Н. Попович

27

Технологія розвитку творчої особистості (Г. Альтшуллера)

Середа

Н. Бабій

28

Технологія особистісно орієнтованого уроку (С. Подмазін)

Понеділок

І. Лучків

29

Технології групового способу навчання (В. Дяченко)

Середа

О. Бабинюк

30

Технологія формування творчої особистості (Ю. Богоявленська та ін.)

Середа

О. Бабинюк

31

Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей (В. Шаталов)

П’ятниця

С. Бондаренко

32

Технологія та методи проблемного навчання (М. Махмутов та ін.)

Понеділок

І. Лучків

33

Технологія навчання як дослідження (В. Бухвалова, М. Кларін та ін.)

34

Технологія життєвого проекту та життєвого проектування (І. Єрмаков, Д. Пузіков)

Вівторок

О. Нижник

Середа

О. Фляк

35

Технологія продуктивного навчання (І. Підласий)

Упродовж року

О. Мариновська

36

Технологія групових творчих справ (К. Баханов)

П’ятниця

С. Бондаренко

37

Технологія К. Орфа “Гармонія музики і рухів”

Середа

О. Барабаш

38

Технологія особистісно орієнтованого виховання (І. Бех)

Середа

О. Риндич

39

Технологія різнорівневого навчання (Дж. Керрол, Б. Блум, З. Калмикова та ін.)

Середа

В. Римар

40

Технологія удосконалення загальнонавчальних умінь у початковій школі (В. Зайцев)

Середа

С. Юсипчук

41

Біоадекватна технологія (Н. Маслова)

Середа

С. Юсипчук

42

Технологія раннього навчання читання Глена Домана

Вівторок

Л. Калуська

43

Метод неформальної європейської освіти “Оксфордські дебати”

П’ятниця

Н. Уманців

44

Технологія колективного способу навчання (А. Рівін)

П’ятниця

О. Кондрат

45

Технологія сугестивного навчання (Г. Лозанов, С. Димитрова та ін.)

Вівторок

Н. Назарук

46

Технологія модульно-блочного навчання (Г. Лєвітас, В. Гузєєв)

Понеділок

І. Лучків

47

Тестові технології

Упродовж року

Л. Шелемей

48

Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною (П3) (Т. Піроженко)

Середа

Н. Бабій

49

Інтегрована технологія навчання (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

50

Інтегральна технологія (В. Гузєєв)

Середа

Л. Голуб

51

Модель консультпункту впровадження педагогічних технологій (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

52

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга)

Середа

Л. Мінда

53

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей (Т. Ткаченко)

Середа

Н. Бабій

54

Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі (К. Крутій)

Середа

Н. Бабій

55

Методика використання схем-моделей для навчання дітей творчого розповідання (О. Дяченко)

Середа

Н. Бабій

56

Методика колективних творчих справ (І. Іванов)

Середа

О. Риндич

57

Методика лабораторно-практичних робіт (К. Баханов)

П’ятниця

С. Бондаренко

58

Методика формування навички оптимального читання (І. Федоренко)

Середа

Н. Попович

59

Методика навчання читання, письма, іноземної мови (О. Кушнір)

Середа

С. Юсипчук

60

Технологія розвитку читацької діяльності старшокласників (О. Ісаєва)

Понеділок

В. Шумей

61

Методика аналізу епічного твору за системою ключових епізодів (О. Мариновська)

Упродовж року

О. Мариновська

62

Методика аналізу епічного твору параболічного типу (Г. Островська)

Понеділок

Г. Островська

63

Методика компаративного аналізу тексту (Л. Мірошниченко та ін.)

П’ятниця

Я. Козленко

64

Методика культурологічного аналізу (З. Кирилюк та ін.)

Понеділок

Г. Островська

65

Методика фізичного експерименту

Понеділок

І. Лучків

66

Фітбол: методика оздоровчої фізичної культури (Аквіліано Касані, Джоан Мауер)

Середа

Н. Попович

67

Методика “Навчання в русі” (О. Дубогай)

Середа

Н. Попович

68

Методика побудови уроку (конструктор А. Гіна)

Середа

Л. Голуб

69

Техніка віражного малювання

Середа

Н. Попович

70

Інформаційно-комунікаційні технології

Середа

П. Малий

71

Діагностико-аналітичний комп’ютерний комплекс “Персонал” (В. Киричук)

Вівторок

О. Микитин

72

Комп’ютерна програма “Універсал” (В. Киричук)

Вівторок

О. Микитин

 

Наші контакти:

тел. 2-49-77

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Попович Надія Дмитрівна, завідувач відділу дошкільної та початкової освіти лабораторії дошкільної і початкової освіти ОІППО

Бабинюк Олександра Іванівна, методист кафедри менеджменту та освітніх інновацій ОІППО