На сайті:

На сайті 111 гостей та відсутні користувачі

Ольга Гуцул. Основи деревинознавства (Будова деревини та характеристика основних порід): Навчальний посібник. - Івано-Франківськ:ОІППО, 2006. - 76 с.


Посібник складений відповідно до навчальних планів і програм. У ньому вміщена класифікація і характеристика деревних порід з їх малюнками, приклади промислового використання. Наприкінці кожного розділу - система питань для самоконтролю, що дозволяє використовувати посібник для самостійного вивчення окремих тем.


Організація діяльності профспілкових органів у трудових колективах навчально-виховних закладів: Методичні рекомендації / Упорядники З. Король, Е. Гайдейчук, С. Савчук. - Івано-Франківськ, 2006. - 64 с.

Рекомендації щодо організації діяльності профспілкових органів у трудових колективах навчальних закладів ґрунтуються на чинному законодавстві України, статуті галузевої профспілки і складені з урахуванням досвіду роботи первинних профспілкових організацій галузі.


Психологічна діагностика та психопрофілактика психічного здоров'я педагога: тренінг-курс / За ред. Н. Назарук. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. - 104 с.

Актуальною є проблема психологічної діагностики і психопрофілактики психічного здоров'я вчителя. З метою привернення уваги до проблем збереження психічного здоров'я вчителів була створена творча група практичних психологів області, які працювали протягом року над проблемою психологічної діагностики та психопрофілактики психічного здоров'я педагогів. Результатом спільної роботи є запропонований вашій увазі тренінг-курс.


Грабчук Б., Шумелда О. Гімнастика. Технологія, стройові та розвиваючі вправи: Методична розробка для студентів. - Івано-Франківськ:ОІППО, 2006. - 52 с.

Методична розробка містить гімнастичну термінологію, її значення, зміст, історичні аспекти, методику навчання, терміни вправ на гімнастичних приладах; загальнорозвивальні, стройові вправи. Застосовуються умовні скорочення термінів, додаткові терміни.

Грабчук Б., Шумелда О. Гімнастика. Акробатичні вправи: Методична розробка для студентів. - Івано-Франківськ:ОІППО, 2006. - 24 с.

У методичці викладені основні акробатичні терміни і вимоги до техніки виконання, основи методики навчання акробатичних стрибків, методичні прийоми навчання.


Калуська Л. Василь Олександрович Сухомлинський. 28.09.918 р. - Інформаційний довідник. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. - 52 с.

У виданні представлені короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність В. О. Сухомлинського, зроблено добірку узагальнених думок вченого з різних освітянських проблем, висловлювання науковців, перелік публікацій про нього.

Основна мета - привернення уваги сучасних педагогів до постаті великого Учителя, Педагога, Вченого, Людини і творчого використання його спадщини.


Рибак І. В. Нескорені: Героїчні сторінки літератури Прикарпаття: Підручник для 7-11 класів. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. - 256 с.

Тернистою дорогою й донині йдуть до читача книги, що служать справі утвердження української національної ідеї, справі патріотичного та духовного виховання. "Нескорені" - видання, котре пригодиться вчителям і учням у підготовці уроків літератури рідного краю.

Книга містить літературознавчі дослідження життєвого і творчого шляху письменників Прикарпаття, які відстоювали незалежність України, добірки з їх мистецького доробку.


Атестація педагогічних працівників: Збірник нормативних документів та роз'яснень / Упорядники М. М. Матковська, З. Я. Король. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. - 92 с.

У збірнику подані нормативні документи та роз'яснення з питань атестації педагогічних працівників.

Розрахованих для керівників навчальних закладів, голів профспілкових комітетів, учителів та профактивістів.


Савчук В. Пісенний світ школяра: Навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. - с.

До посібника ввійшли методичні рекомендації для вчителів музики в роботі з дитячим голосом, вправи для розспівування, твори та їх короткі анотації для дитячого хору молодших та середніх класів; колядки, гагілки, пісні для соло та ансамблю.

Видання розраховане на вчителів музики загальноосвітніх та музичних шкіл, керівників дитячих хорів, студентів ВНЗ.