На сайті:

На сайті 112 гостей та відсутні користувачі

Психологічні аспекти адаптаційного періоду дітей 5-го класу / Упорядник Л. В. Підлипна. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 48 c.

Посібник призначено для практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників 5 класів.


Нижник О. Навчаємо, аналізуємо, перевіряємо / Контрольні завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. 11 клас. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 64 с.

У поданому методичному посібнику вміщені всі види контрольних робіт для оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класів з української мови? диктанти, тестові завдання тощо.


Подолюк С. Календарно-тематичне планування з економіки у 10 класі. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 12 с.

Пропонується орієнтовне поурочне планування курсу "Основи економіки" для 11 класу за програмою І. Ф. Родіонової при 35 год. (1 год. на тиждень).


Скальська Л. Тематичне планування з математики у 5 класі. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 60 с.

У посібнику вміщені інструктивні матеріали та програма щодо вивчення математики у 5 класі, подано тематичне планування згідно з новою програмою, потемні критерії оцінювання навчальних досягнень та орієнтована програма з проведення навчальної практики учнів з математики.


Геник В. Нарис історії та культури Монастирчан. - Івано-Франківськ: ОІППО, Снятин: Прут Принт, 2005. - 140 c.

Книга є спробою усебічного дослідження історичного та культурного розвитку підгірського села Монастирчани Богородчанського району - одного з найстаріших українських поселень на Прикарпатті. Праця корисна не тільки для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю, а й для спеціалістів-краєзнавців.


Презлята Г. Презлята І. Шпільчак А. Тематичне планування з фізичної культури у 5 класі. - Івано-Франківськ? ОІППО, 2005. - 84 с.

Необхідною умовою організації уроків фізичної культури в школі, методики їх проведення та ефективності є продумане й творче планування. Подано на допомогу вчителям фізичної культури орієнтовані графіки розподілу програмового матеріалу на рік у 5 класі.


Україна - європейська держава. Перший урок для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовані варіанти / За редакцією Г. Слободян. - Івано-Франківськ? ОІППО, 2005, - 80 с.

У посібнику вміщені рекомендації щодо проведення першого уроку для учнів 5-11 класів на тему "Україна - європейська держава" та його орієнтовані варіанти.

Інформаційний бюлетень управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА. - 2005. - Березень (№ 1-3).- 84 с.

Інформаційний бюлетень управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА. - 2005. - Травень (№ 4-5).- 72 с.

Інформаційний бюлетень управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА. - 2005. - Червень (№ 6). - 80 с.

Реалізація технологічного підходу на уроках фізики. Матеріали доповідей. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 84 с.

У посібнику вміщені матеріали обласної науково-практичної конференції, на якій було розглянуто проблеми та перспективи вдосконалення фізичної освіти області і визначила основні напрями впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес.


Островський О. Технологія розвитку критичного мислення у процесі шкільного курсу історії. -Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 32 с.

Запровадження методів критичного мислення для вивчення історії допоможе педагогу активізувати пізнавальну діяльність учнів. Теоретичні матеріали підготовлені на основі публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів. Практичні рекомендації - із особистого педагогічного досвіду автора.


Федак І. Обласні олімпіади з математики 1987-2005 рр. - Івано-Франківськ? ОІППО, 2005. - 164 с.

Зібрані задачі Івано-Франківських обласних олімпіад юних математиків за 1987-2005 рр. Наведені відповіді та вказівки до розв'язування задач, критерії оцінювання, список літератури рекомендовані як підготовка до олімпіад.


Право виховна робота в школі: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. З. Л. Береговського. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 176 с.

Даний посібник призначений для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів, практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників та вчителів основ правознавства. Видання містить інформаційно-методичні матеріали з актуальних питань змісту та організації правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Данилюк Б. П. Лабораторно-практичні роботи з предмета "Технологія обробки деревини". - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 88 с.

Пропоновані завдання й методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт складені згідно з чинними програмами. Дано короткий теоретичний опис до кожної роботи, що пов'язаний з технологічним процесом.

Посібник дозволить підвищити рівень технічних знань і професійної майстерності учнів і може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікацій.

Іван Будзак, Марія Мрічко, Ольга Сав'як, Роман Зуб'як. Основні показники розвитку освіти Івано-Франківщини за 2004-2005 навчальний рік (інформаційно-статистичний збірник). Дошкільні, загальноосвітні та позашкільні заклади. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 60 с.

Інформаційно-статистичний збірник включає дані про мережу та контингент учнів і вихованців дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, а також висвітлює основні показники розвитку освіти області за підсумками 2004/2005 навчального року.


Корекційно-розвивальні програми / Упорядник Л. В. Підлипна. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 148 с.

У посібнику представлені сім корекційно-розвивальних програм для дітей різних вікових груп. Вони дають можливість ефективно працювати практичному психологу та соціальному педагогу з різними проблемами, які виникають в освітянському просторі.


Презлята Ганна. Щоденник обліку роботи з педагогічної практики (фізична культура). - Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. - 112 с.

Щоденник - це робочий документ обліку роботи з фізичного виховання дітей в умовах сучасної школи. Він дозволить студентові-практиканту швидко адаптуватися в освітньому закладі, набути практичних навичок з планування, проведення та аналізу навчальної, позакласної роботи, зробити власні спроби у науково-дослідницькій діяльності.

Федунь М. Р. "Щоденник. (Листопад 1914-січень 1915)" Марка Черемшини. - Івано-Франківськ: ОІППО, Снятин: ПрутПринт, 2005. - 40 с.

Пропоноване видання репрезентує "Щоденник..." Марка Черемшини (Івана Семанюка), у тексті якого прохоплються риси самобутності митця, деякі деталі певного історичного проміжку часу (1914-1915рр.). Цей твір буде цікавий не лише філологам, але й історикам, школярам та студентам.


Інформаційний бюлетень управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА. - 2005. - Грудень (№ 12). - 77 с.

У даному виданні вміщено нормативно-правову базу з питань організації харчування учнів у навчальних закладах.