На сайті:

На сайті один гість та відсутні користувачі

Освітній дайджест: Акцент-панорама. - 2003. - № 1.

На книжкові полиці педагогів надійшов ще один журнал, засновником якого став Івано-Франківський обласний ІППО.

Дещо дивна назва - "Дайджест". Справді так, адже видання відкриває освітню панораму, дає вихід на гострі проблеми галузі, залучає до розмірковувань над питаннями її розвитку. У ньому вдало систематизовано необхідні матеріали.

Перед читачем - нові рубрики, зосібна, "Філософія і соціологія освіти", "Теорія і практика виховання", а з позиції сьогодення - ще й "Учитель. Управління і менеджмент". Та це неповний їх перелік.

Журнал інтригує педагога вже з перших сторінок вирізненням з усього розмаїття статей найосновніших, до яких змістовно дібрано фотоілюстративні матеріали.

Розділ, котрий відкриває видання, зацікавить усіх, починаючи від учителя аж до керівника навчально-виховного закладу, у тому числі й вищого, а також управлінця. Та й потрібними видаються матеріали для людей не за педагогічним фахом, адже питання освіти століття, яка має стати пріоритетом у будь-якому суспільстві, основних тенденцій розвитку галузі, освітніх технологій у світовій практиці не можуть залишити байдужим жодного свідомого українця.

Не менш привабливі за змістом й інші розділи. Їх складають матеріали провідних науковців і практиків різних сфер суспільства про екологічну свідомість громадян, професійну орієнтацію учнів основної школи, проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей дітей, морально-духовний розвиток неповнолітніх тощо. А для того, щоб детальніше почерпнути потрібні вам знання, просто ознайомтесь із "Дайджестом".

Освітній дайджест: Акцент-панорама. - 2003. - № 2.

Друге число журналу вітає читача з Днем Конституції України, подає окремі статті Основного Закону.

Щодо матеріалів розділу "Філософія і соціологія освіти" - доповідь Міністра освіти і науки України В. Кременя "Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави", виступ на сторінках видання А. Погрібного (голови Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка) з педагогічними концепціями видатного вченого-державника Григорія Ващенка.

Автори рубрики "Педагогіка і психологія" окреслюють питання психологічної готовності керівників, психологічних особливостей діалогу як методу духовного розвитку особистості, толерантності в сучасній українській школі. Вони розглядають діяльність ДНЗ у контексті особистісно орієнтованого підходу дітей до школи зі стійкими пізнавальними інтересами.

Окремі статті приділяють увагу питанням мови, зокрема, світовому мовному досвіду та українським реаліям, шляхам мовного самоствердження.

Про інтерактивні технології навчання, сучасний урок української літератури, нові підходи у вивченні історії, а саме - про прогрес у науці чи шлях в нікуди, формування творчої особистості в процесі навчання математики підібрані матеріали рубрики "Математика, педагогічні технології".

На потребі високої кваліфікації вчителя, його самовиховання, професійного самовдосконалення акцентують статті, які завершують "Дайджест".

Цікаві інформації, узагальнені розповіді про життя шкільництва та педагогічних громад Прикарпаття, фото з місця освітянських подій - конференцій, семінарів, педчитань - знайдете як у самому журналі, так і на останніх його сторінках.

Освітній дайджест: Акцент-панорама. - 2003. - № 3.

Коли розгорнете перші сторінки журналу, довідаєтесь, що 2003/2004 н. р. оголошений роком Василя Олександровича Сухомлинського. Разом з його портретом уміщена Постанова Верховної Ради України про відзначення 85-річчя від дня народження видатного українського педагога. Статтю Сухомлинського та матеріали про світове визнання його подає рубрика "Педагогіка і психологія".

"Філософія і соціологія освіти" нагадує, що здоров'я повинно посідати перше місце в ієрархії потреб людини. Автор відповідного матеріалу з'ясовує механізми регуляції поведінки і можливості особистості свідомо керувати процесами формування, збереження, зміцнення свого здоров'я.

Як і в попередньому номері, проблема мови проходить через матеріали "Трагедія двомовності людини, родини та нації в Україні", "Мова і духовність нації".

Розділ "Зміст освіти" представлений Положенням про дошкільний навчальний заклад. Про цей важливий документ, а саме, що дає нам, як забезпечити дошкільну освіту кожній дитині, що залежить від органів самоврядування, - відповідь начальника відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти МОН України А. Середницької.

І традиційно - питання методики, теорії і практики виховання, управління і менеджменту.

Освітній дайджест: Акцент-панорама. - 2003. - № 4.

Підсумки минулого навчального, завдання на рік новий аналізує В. Кремень у рубриці "Зміст освіти", а також відповідає на 16 запитань як Міністр освіти і науки України. Продовжується обговорення проблем і шляхів розвитку малокомплектної школи.

Що ми знаємо про нашу віру, Господа Спасителя? Про це довідаєтесь із матеріалів "Постать Ісуса Христа в історії", "Міфи та дійсність. Ісус - живий: останній доказ".

Читача, напевно, зацікавить за і проти автора статті про інтеграцію дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади.

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" гостро ставлять питання про необхідність опори в процесі розбудови національної школи на науку та передовий педагогічний досвід. З цього виходять автори розділу "Методика, педагогічні технології", описуючи моделювання досвіду, методику розвитку педтехнологій в аспекті особистісно орієнтованої освіти.

На останній сторінці журналу читайте про поради В. Сухомлинського вчителю, учню, батькові.

Актуальні проблеми управління закладами освіти: Збірник матеріалів / Упоряд. Л. Келембет, О. Нижник, Г. Пониполяк. - Івано-Франківськ: Ред.-вид. центр ОІППО, 2002. - 392 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії і практики управління освітніми закладами: менеджмент в освіті, планування, організація внутрішкільного контролю, удосконалення форм і змісту методичної роботи та ін.

Прислужиться керівнику перелік основних законодавчих та нормативно-правових документів про школу (Національна доктрина розвитку освіти, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", концепції, положення, інструкції тощо, орієнтовні посадові сертифікати директора школи, заступника, схеми, таблиці, циклограми, тематика питань, які виносяться на засідання ради закладу, піклувальної, методичних об'єднань і т. д.

Заборовський Я. Ю. На стежинах історії. - Івано-Франківськ: ТзОВ "Екор", 2003. - 391 с.

Основу книги склали наукові та публіцистичні матеріали з актуальних питань історії України, зокрема Галичини. Окремі з них доопрацьовані й доповнені після публікацій у виданнях ІППО - "Обріях", "Джерелах" - та звучання у засобах масової інформації стосовно з'ясування позиції Церкви та ОУН-УПА. Найбільш хвилює автора питання: що ми повинні взяти з минулого, аби не помилитись нині?

На потвердження власних думок подаються фундаментальні документи - заяви, листування, акти, причому частина з яких друкується вперше.

З питань придбання книги можна звертатись у видавництво ТзОВ "Екор" за адресою: Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31; тел./факс 55-24-57, 55-19-60.

Ігор Андрухів. Християнська етика: Навчальний посібник для 8(9) класу. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. - 184 с.

Духовне відродження неможливе без опанування, утілення в життя нинішнім і прийдешнім поколіннями вічних істин християнського благочестя і моралі. Тому виникла необхідність підготувати програму з християнської етики, подбати про методичне забезпечення підручниками та посібниками.

Матеріали пропонованого видання укладені відповідно до програми "Християнська етика", яка була схвалена Владиками Церков та управлінням освіти і науки Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської облдержадміністрацій.

Учителі, користуючись книжкою, формуватимуть на засадах Закону Божого духовно багату особистість, яка усвідомлюватиме свою відповідальність перед Богом, Україною, народом; розкриватимуть суть Божих Заповідей як головних принципів морального життя віруючих. Отже, посібник допоможе прилучитися до християнського виховання.

Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 10-12 вересня 2003 р. / Упоряд. В. Руссол, Л. Келембет. - Галич: ТзОВ "Галицька друкарня", 2003. - 225 с.

У сучасних умовах модернізації освіти її ідея безперервності набула актуального значення.

Особливе місце тут посідає післядипломна освіта, яка забезпечує різнобічний професійний та загальнокультурний розвиток особистості.

В основу збірника ввійшли матеріали учасників конференції - науковців, методистів Центрального та обласних інститутів післядипломної освіти, Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, працівників районних(міських) методичних служб, керівників опорних освітніх закладів, методичних об'єднань.

У них розкриваються тенденції, актуальні проблеми розвитку науково-методичної роботи на сучасному етапі як важливого змістового компонента післядипломної освіти. Автори пропонують ефективні напрями, шляхи та способи її вдосконалення на обласному, районному(міському), шкільному рівнях.

Книжка стане потрібною в практичному використанні.

Нижник О. Орієнтовні моделі наказів (На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів). - Галич, 2003. - 107 с.

Методичний посібник знайомить молодих (малодосвідчених) директорів загальноосвітніх закладів області, їхніх заступників з орієнтовними моделями наказів (30). Вони охоплюють важливі аспекти навчально-виховної діяльності.

Тематика документів відповідає рекомендованому Міністерством освіти і науки України переліку основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу (організаційних, аналітичних, підсумкових). Запропоновані моделі є методичними орієнтирами, допоможуть належній підготовці до прийняття важливого управлінського рішення.

Орієнтовний зміст виховної роботи у допоміжній школі. - Івано-Франківськ: ЛІК, 2003. - 128 с.

Посібник знайомить керівників допоміжних шкіл-інтернатів з результатами експерименту з питань соціальної роботи, соціалізації особистості вихованців, оновлення змісту виховної діяльності в закладах даного типу. Мета вміщених матеріалів - допомогти сформувати в дітей з розумовими вадами життєву компетентність, здатність вирішувати проблеми в різних сферах діяльності, виробити стійкість, навичку навчання, самодопомоги, самореалізації, планування.

Видання вміщує розділи "Основні завдання виховної роботи в допоміжній школі", "Господарсько-побутова праця", "Програма "Я і довкілля", "Групові та загальношкільні свята", "Педагогічний всеобуч батьків". У додатках подаються інструкції та пам'ятки для вихованців і вихователів.

Посібник потрібний керівникам, вихователям допоміжних шкіл, шкіл-інтернатів.

Келембет Л. І. Система планування й обліку роботи районного (міського) методичного центру: Метод. рекомендації. - Івано-Франківськ: ОІППО, Ред.-вид. центр ОІППО, 2003. - 32 с.

Успішне розв'язання проблемних завдань у роботі з педагогічними кадрами вимагає від методичних служб оволодіння основами наукової організацій праці. Необхідний для них матеріал структурований за розділами: "Завдання, напрями та зміст діяльності районних(міських) методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів)", "Система планування роботи Р(М)МК (ІМЦ)", "Система обліку діяльності районного(міського) методичного кабінету (ІМЦ)".

Пропонуються орієнтовна побудова та зміст перспективного, річного, квартального, тижневого планів, різних форм методичної роботи, обліку основних напрямів діяльності методичних служб району(міста).

Методичні рекомендації адресовані працівникам відділів(управлінь) освіти райдержадміністрацій(міськвиконкомів), методичних кабінетів, інформаційно-методичних центрів.

Сільська школа: Реалії та перспективи. - Випуск 1 / Упоряд. Л. Келембет та Г. Пониполяк. - Снятин: Вид.-друк. фірма "Прут Принт", 2003. - 151 с.

У збірник увійшли статті членів обласної творчої групи керівників сільських шкіл, які розкривають соціально-економічні, педагогічні, методичні та організаційно-аналітичні аспекти підвищення ефективності управління навчально-виховним процесом у сільській школі.

Розділ "Грані творчості й пошуку" представляє напрацювання з досвіду творчих керівників та колективів освітніх закладів.

"Розвиток сільської школи: проблеми, здобутки" пропонує статті з актуальних проблем управлінської діяльності, розвитку сільської школи гірського й інших регіонів Прикарпаття.

Матеріали адресовані працівникам освіти, керівникам та педагогам навчальних закладів сільської місцевості для практичного використання.

Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини / Уклад. Г. Слободян. - Ч. . - Івано-Франківськ, 2003. - 72 с.

Пропонована книжка продовжує знайомити з носіями передового педагогічного досвіду області, їхніми ідеями, напрацюваннями, оскільки перша її частина видрукувана 2001 року.

Матеріал згрупований за такими напрямами: предмети естетичного циклу, фізичної культури, трудового навчання, національного виховання, управління освітніми закладами.

Педагогам, які захочуть ознайомитись із кращими набутками колег, допоможе вміщена на перших сторінках видання картосхема передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. У таблиці за районами(містами) названі його об'єкти відповідно до предметів. Далі - конкретна тема, основні принципи та ідеї.

Учитель року: Переможці обласних турів всеукраїнського конкурсу 2000-2003 рр. / Уклад. Г. Слободян. - Івано-Франківськ, 2003. - 64 с.

Видання на перший погляд здається дещо незвичним, адже в хронологічному порядку знайомить з іменами кращих педагогів області. Та не просто знайомить.

Починаючи з 2000 року, дається загальна характеристика якісного та кількісного складу учасників всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за номінаціями. А далі - творчий портрет кожного зокрема, змалювання його в педагогічній діяльності, ставленні до вчителів, вирізнення особливого, нетрадиційного, такого, що дозволило йому сягнути перемоги.

Усі вони - творчі особистості, обдаровані не просто педагогічним талантом, а й мають хист до облюбованої справи - створювати поезії та пісні, музику, захоплювати витворами рук, передаючи свої вміння вихованцям.