На сайті:

На сайті 111 гостей та відсутні користувачі

Актуальні проблеми управління закладами освіти: Збірник матеріалів / Упоряд. Л. Келембет, О. Нижник, Г. Пониполяк. - Івано-Франківськ: Ред.-вид. центр ОІППО, 2002. - 392 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії і практики управління освітніми закладами: менеджмент в освіті, планування, організація внутрішкільного контролю, удосконалення форм і змісту методичної роботи та ін.

Прислужиться керівнику перелік основних законодавчих та нормативно-правових документів про школу (Національна доктрина розвитку освіти, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", концепції, положення, інструкції тощо, орієнтовні посадові сертифікати директора школи, заступника, схеми, таблиці, циклограми, тематика питань, які виносяться на засідання ради закладу, піклувальної, методичних об'єднань і т. д.

Уроки розвивального навчання (за системою Д. Ельконіна-В. Давидова). 1 клас / Упоряд. О. Барабаш. - Івано-Франківськ: Ред.-видав. центр ОІППО, 2002. - 72 с.

Нині у шкільному житті досить актуальною видається проблема розвивального навчання. А яким повинен бути такий урок? На це питання спробував відповісти упорядник видання.

Воно написане у вигляді двох головних частин. У першій подані конспекти занять інтегрованого курсу навчання грамоти, розроблені вчителями початкових класів; другій - математики, що відповідає розділам програм розвивального навчання "Математика", "Навчання грамоти".

Посібник слугуватиме педагогам, котрі почали працювати за сиcтемою розвивального навчання (Д. Ельконіна-В. Давидова) у структуруванні навчального матеріалу в межах одного уроку.

Треф'як Ярослав. Методика краєзнавчої роботи в національній школі. - Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2002. - 110 с.

Особливої гостроти набуває проблема оновлення змісту шкільної історичної освіти засобами краєзнавства. Її вирішення автор вбачає в методиці використання краєзнавчих матеріалів.

У пропонованому посібнику окреслені питання розвитку історичного краєзнавства, особливостей краєзнавчої роботи на Прикарпатті в умовах панування Австро-Угорщини, Польщі, методики на уроках історії України та позаурочний час і т. п.

Педагогові, класному керівникові прислужаться й додатки, де вміщені методичні рекомендації, анкети, орієнтовна тематика краєзнавчої роботи з батьками.

Цікавими є не лише змістова частина видання, а й фотографії, портрети, малюнки.