На сайті:

На сайті 178 гостей та відсутні користувачі

"Обрії" №1 (32) 2011

ПЕДАГОГІКА
120001Ольга Литвиненко. Організація та управління жіночими середніми навчальними закладами у другій половині XIX – на початку XX століть (Херсонська губернія)
Анатолій Зубко. Реалізація функцій процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Зоя Юрченко. Гендерний вектор професійного зростання педагога
Ольга Худенко. Еволюція та рецепція поняття “індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя” у психолого-педагогічній літературі
Ірина Остап’як, Юлія Попович, Степан Соловей. Роль підручника у формуванні професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів
Людмила Березовська. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Нінель Правова. Застосування технології формування та розвитку критичного мислення у процесі мовленнєво-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Катерина Гоцуляк Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності вчителя початкових класів
Галина Борин. Особистісно діяльнісний підхід у підготовці майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку
Лілія Сілевич, Оксана Мельничук. Концепція типової програми з української мови за професійним спрямуванням (у контексті кредитно-модульної системи освіти)
Андрій Череп. Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів етики у вищих навчальних закладах України
Анна Старєва. Аксіологічне наповнення процесу формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства
Ірина Січко. Емоційно-ціннісне ставлення учнів початкової школи до природи
Валентина Марущак. Особливості трудової активності молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань
Ганна Ізвєкова, Лариса Сливка. Організація пошукової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання
Мар’яна Марусинець. Концептуальні підходи до різних видів рефлексії у професійному становленні майбутніх педагогів
Галина Русин, Ксенія Несторук. Психолого-педагогічні особливості формування пізнавальних інтересів та здібностей молодших школярів
Лілія Романкова, Людмила Макарова. Особливості формування цінностей подружнього життя у старшому шкільному віці
Ірина Опанасюк. Психологічні особливості переживання факту “втрати” особистістю

Андрій Ткаченко. Система професійного навчання і виховання в Полтавській трудовій колонії імені М. Горького
Ірина Поташнюк, Богдан Мицкан Психічне здоров’я і життєздатність учнів гімназії
Олена Будник. Моделювання етновиховного середовища в контексті наступності дошкільної та початкової освіти
Ірина Кардаш. Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів
Валентина Вертугіна Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленням зору в умовах інклюзивної освіти
Марія Починкова. Роль вправ у дистанційному курсі філологічного спрямування (практикум української мови для майбутніх учителів початкових класів)
Наталія Мордовцева. Формування творчої особистості молодшого школяра засобом лінгвістичної мініатюри на уроках української мови
Наталія Пославська Передумови вивчення дериваційного потенціалу дієслів: науково-методичний аспект
Любов Рехтета. Вплив українських традицій на формування здорового способу життя в молодших школярів
Галина Марковецька, Руслан Марковецький. Викладання історії на основі використання грошових знаків
Роман Лучицький, Лідія Мойсеєнко Синергетичний підхід та розвиток творчих здібностей студентів: постановка проблеми
Квітослава Авраменко. Використання інноваційних технологій у методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів
Наталія Толоконнікова. Методичні основи реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях елективних курсів природничого напряму
Іванна Бродин, Ірина Лучків Фізичні задачі як інструмент пізнання, розвитку мислення і творчих здібностей учнів
Світлана Мальона Модель системи правової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури