На сайті:

На сайті 664 гостей та відсутні користувачі

"Обрії" №1 (30) 2010


ПЕДАГОГІКА

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта: концептуальні засади та шляхи розвитку»

Ольга Котенко. Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах

Ярослава Катюк. Підготовка керівників професійно-технічних навчальних закладів до розвитку професійної самосвідомості в системі підвищення кваліфікації

Лідія Ніколенко. Андрагогічний підхід до навчання дорослих у системі післядипломної освіти

Тетяна Бойченко. Методологічні засади післядипломної освіти методистів основ здоров'я

Людмила Набока. Становлення викладача-андрагога в системі післядипломної освіти

Вікторія Наумова. Діяльність викладача-андрагога в системі післядипломної освіти

Микола Руденко, Андрій Єрмоленко. Акмеологічні аспекти формування здорового способу життя в умовах закладів післядипломної освіти

Марина Скрипник. Історія андрагогічних знань: періодизація, основні тенденції, персоналії

Світлана Ніколаєнко. Проблеми фахового зростання директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Володимир Пуцов. Освіта дорослих: проблеми теорії та практики

Ольга Барабаш. Післядипломна освіта Івано-Франківщини: змістові домінанти та тенденції розвитку

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Галина Лемко. Ігрова діяльність молодших школярів як засіб їх соціалізації

Роман Лучицький. Особливості формування сучасного наукового світогляду в процесі викладання фізики у вищих навчальних закладах: синергетичний підхід

Петро Коваль. Навчання і виховання - головні складові забезпечення гармонійно розвиненої особистості на художніх засадах

Лариса Сливка. Соціокультурні передумови виховання здорового способу життя дітей і молоді Західної України (1919-1939 роки)

Віра Ковальчук. Проблеми та перспективи підготовки майбутніх учителів до виховної роботи з дітьми в літніх дитячих оздоровчих закладах