На сайті:

На сайті 475 гостей та відсутні користувачі

 "Обрії" №1 (35) 2013

 

obkl2013 obrПЕДАГОГІКА

Боднар О. Методологія оцінки ефективності та результативності управління аналітико-експертною діяльністю
Величко Н. Розвиток ідеї формування полікультурної компетентності майбутніх учителів у психолого-педагогічній літературі
Драч І. Інтеграція змісту, технологічного та науково-методичного супроводу як умова управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ
Ілійчук Л. Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх
Картава Ю. Упровадження структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти
Коваль І., Пахолок Р. Студентська науково-дослідницька робота в системі чоловічої богословської освіти Галичини (1029–1939 роки)
Кучерак І. Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу
Мариновська О. Теорія і практика впровадження інновацій у післядипломній освіті: розвиток професійної компетентності вчителя
Маслов В., Білянін Г. Методологічні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону
Радиш О. Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком життєтворчої особистості у Рожнівському навчально-виховному комплексі “Гуцульщина” ім. Ф. Погребенника НаУКМА
Рябова З. Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Барабаш О. Порівняльна характеристика педагогічної та андрагогічної моделей навчання
Бігун М. Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті
Бойчук В., Стинська В. Роль гри у розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики
Вєтрова І. Проблема формування лексичної компетенції при підготовці майбутнього вчителя іноземної мови
Зозуляк-Случик Р., Подобінська З. Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків
Зозуляк-Случик Р, Федорів Х. Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі як чинник самореалізації старшокласників
Касьянова О. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання
Козак Н. Психолого-педагогічні особливості сучасних підлітків у контексті формування здорового способу життя
Кіщак Г. Педагогічна система районного (міського) методичного кабінету (центру): специфічні риси та сутнісні характеристики
Лемко Г., Головата М. Формування вольових якостей старшокласників у процесі навчання
Лемко Г., Косюч М. Шляхи запобігання емоційного вигорання у студентів: соціально-педагогічний аспект
Лучицький Р. Лінгвосинергетика як складова термінотворення
Марковецька Г. Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів
Павленко В. Виховна система роботи як невід’ємна частина якісної освіти в навчальному закладі
Попович О. Категоріальний аналіз поняття “виховання фізичних якостей”
Просіна О. Інноваційна педагогічна технологія підготовки вчителів до інтегрованого викладання предметів мистецького циклу
Русин Г. Педагогічна культура батьків як основа покращення взаємодії сім’ї та школи
Семотюк О. Особливості застосування аудіювання у процесі вивчення української мови як іноземної
Сілевич Л, Мельничук О. Упровадження інноваційних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням)
Скрипник М. Парадигмальні засади експериментальних досліджень науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти
Скоморовська Н. Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів


ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ НАУКИ

Калуська Л. Основи наукової спадщини академіка Мирослава Стельмаховича
Нагачевська З., Бедрій Х. Освітня діяльність і педагогічні погляди Ольги-Олександри Дучимінської
Замрозевич-Шадріна С. Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського