На сайті:

На сайті 609 гостей та відсутні користувачі

 "Обрії" №1 (34) 2012

 

                            ПЕДАГОГІКА obkl2012

Луцан Н. Формування креативності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів
Мариновська О. Упровадження інновацій з використанням методу проектів: теорія і практика
Нагачевська З., Друз’як С. Виховний потенціал українського Пласту: минуле заради майбутнього (до 100-річчя пластового руху в Східній Галичині)
Слюсаренко Н., Кохановська О. Основні підходи до класифікації моделей дистанційного навчання
Бетюга В. Розвиток естетично-емоційного потенціалу студентів засобами музичного мистецтва
Борин Г. Просвітницько-консультативна діяльність педагогів з батьками дітей раннього віку
Іванишин Г. Іншомовна комунікативна культура майбутнього фахівця у змісті вимог сучасної освітньої моделі
Києнко-Романюк Л. Критичне мислення як професійна компетентність педагога в контексті завдань системи післядипломної освіти
Кінаш Ю. Теоретичні засади проблеми формування комунікативної компетенції в молодших школярів
Савчук В. Комунікативна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу: проблеми формування в системі післдяипломної педагогічної освіти
Клокар Н. Упровадження моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу
Костюк О. Вечірня школа як регіональний центр екстернату: інноваційні технології навчання та реалізація індивідуального підходу до учнів різних категорій
Максимчук Г. Формування етномовленнєвої компетенції вчителя початкових класів
Маслій Г. Законодавчі основи становлення жіночої середньої освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
Презлята Г., Ковальчук Л., Ткачівська І. Вплив гендерної соціалізації на статево-рольову ідентифікацію дошкільнят
Савчак І. Сучасні погляди на освітню компетентність в умовах глобалізації
Синявська У. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах глобалізації
Фурса О. Питання становлення і розвитку дизайн-освіти: історико-педагогічний аспект
Шава О. Міграційні процеси в галузі освіти – динаміка розвитку, причини та сучасний стан


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Барабаш О. Використання задачного підходу в системі розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова
Білий М., Шпак А. Система пільг, соціальних виплат та послуг в Україні
Возняк Л., Щербій Н. Підвищення ефективності навчання інформатики дітей з особливими потребами
Горгош Л. Становлення методики навчання української граматики дітей молодшого шкільного віку
Ґрещук В. Ознайомлення учнів із художніми функціями гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах
Ісаєва С. Методика позитивної акцептації Томаса Гордона
Кравець Н. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах їх екологічного виховання
Максимович О. Народно-педагогічні основи сімейного виховання
Марковецька Г., Марковецький Р. Викладання історії на основі використання грошових знаків
Марчій-Дмитраш Т. Реалізація комунікативно-ігрового підходу в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації навчальної діяльності
Пойда С. Обмін інформацією у процесі підвищення кваліфікації вчителів інформатики за дистанційною формою навчання
Смолінська О. Спільні культурологічні та організаційно-педагогічні особливості здійснення педагогічних вимірювань у практиці роботи вищих педагогічних навчальних закладів і середніх шкіл, оцінки їх результативності
Титова М. Соціокомунікативні та педагогічні проблеми навчання іноземних студентів української мови
Чернишов Д. Соціально-педагогічний контекст виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу


ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ НАУКИ

Андрусишин Р. Педагогічна концепція видатних українських хореографів ХХ століття
Волинська О. Художньо-освітня спадщина Софії Русової