На сайті:

На сайті 116 гостей та відсутні користувачі

"Обрії" №2 (31) 2010

obklad_02_10ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Володимир Олійник. Роль правової компетентності у професійнцй діяльності педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти

Лідія Вознюк. Компетентнісний підхід у системі шкільної освіти: життєтворчий аспект

Галина Гритчук.Становлення професійної ідентичності в системі підготовки майбутнього викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі

Віра Коткова. Система формування інформатичних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи у квазіпрофесійній діяльності

Леся Серман. Уміння як синтетична властивість особистості

Тамара Трофанова. Вплив навколишнього середовища на стан репродуктивного здоров'я учнівської молоді та професійна педагогічна компетентність у його формуванні

ПЕДАГОГІКА

Сергій Ткачов. Педагогічна спадщина Костянтина Ушинського в контексті вдосконалення сучасної громадянської освіти молоді

Людмила Процай. Принцип наступності в методичній спадщині Василя Євтушевського

Галина Маслій. Початкова жіноча освіта в реформах шкільництва Австро-Угорщини другої половини ХІХ століття

Михайло Гнатюк. З історії художньої освіти і методів навчання

Інна Рогальська. Компетентнісний підхід як методологічний принцип професійної діяльності педагога

Інна Осадченко. Сутність різновидової педагогічної рефлексії

Володимир Бондар. Критичне мислення - атрибут компетентності суб'єктів загальної професійної освіти

Світлана Амеліна. Підвищення рівня культури професійного спілкування вчителів у системі післядипломної освіти

Алла Богуш. Передшкільна освіта: наступність дошкільної і початкової ланок освіти як педагогічна проблема

Олександра Соколовська. Наступність дошкільної і початкової освіти в навчанні дітей старшого дошкільного віку

Ольга Троценко. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя іноземної мови початкової школи

Любов Петухова. Вихідні концептуальні положення формування інформатичних компетентностей учителя

Юлія Безух. Роль учителя у формуванні полікультурної компетентності молодших школярів США

Наталія Воропай. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самоосвітній діяльності студентів

Світлана Бондар. Технологія формування ключових компетентностей учня

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Ірина Пальшкова. Аналіз об’єктивних умов формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової ланки в навчальному процесі вищих навчальних закладів

Ірина Литвиненко. Використання диференційованого підходу в підготовці майбутніх практичних психологів до роботи з наступності в дошкільному навчальному закладі та школі

Олена Трифонова. Наступність у формуванні мовленнєвої особистості дітей дошкільної і початкової ланок освіти

Тетяна Лісовська. Наступність у змісті музичного виховання дітей дошкільного навчального закладу та 1 класу школи

Тетяна Степанова. Проблема наступності в підготовці дітей до навчання в школі (кінець 40–50 років ХХ століття)

Раїса Куліш. Формування природничих уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобом дидактичних ігор

Наталія Благун. Словникова. робота молодших школярів під час навчання грамоти

Олександра Шпак, Катерина Гоцуляк. Проблема диференційованого навчання на уроках математики

Марія Титова. Роль та принципи тестування у вивченні української мови як іноземної

Наталія Хребтова. Цікавий пізнавальний матеріал підручників для початкової школи як засіб реалізації їх мотиваційної функції

Людмила Келембет. Моделювання інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу

Галина Сав’юк. Розвиток природничої компетентності у студентів педагогічних вищих навчальних закладів

Наталія Толоконнікова, Іван Мердух, Оксана Євчук, Андрій Мотуляк. Теоретико-методичні аспекти здров’язберігальних технологій у шкільному навчальному процесі