На сайті:

На сайті 111 гостей та відсутні користувачі

"Обрії" №2 (33) 2011

ПЕДАГОГІКА
120002 Антонець Н. До витоків становлення станової диференціації у вітчизняній освіті (друга половина ХVІІІ століття)
Барабаш О. Ідеї розвивального навчання в психолого-педагогічних дослідженнях ХХ – початку ХХІ століть
Березівська Л. Реформування шкільної освіти в період української національно-демократичної революції (1917–1920): історіографія питання
Давиденко А. Розвиток поглядів на процес творчості
Завгородня Т. До проблеми якості психолого-педагогічної підготовки випускників вищих навчальних закладів України
Клевака Л. Навчально-виховна діяльність жіночих прогімназій і гімназій Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
Кобилянська Л. Гувернерство в освітньо-виховному просторі сучасної України: виклики, реалії, перспективи
Коваленко О. Формування творчості майбутнього педагога дошкільної освіти
Ковальчук Л. Проблема формування культури професійного мислення майбутніх педагогів в українських науково-педагогічних дослідженнях
Логвінова Я. Соціокультурні передумови формування екологічної компетентності
Мартиненко Д. Апробація педагогічних ідей видатних українських просвітителів у навчальних закладах ХVІІІ століття
Отрошко Т. Інтенсифікація педагогічного процесу – один із перспективних напрямів удосконалення професійної підготовки студентів
Розлуцька Г., Сідун Л. Якісна вища освіта як виклик ХХІ століття
Стражнікова І. Освітньо-опікунська діяльність церкви Західного регіону України ХІХ – початку ХХ століть у сучасних історико-педагогічних дослідженнях
Чашечнікова Н. Підвищення ефективності патріотичного виховання молодших школярів засобами народного танцю в позашкільних закладах освіти
Чепіль М., Возняк А. Підготовка соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми
Шеремета В. Стан вищої хореографічної освіти в Україні (1950–1970 роки)
Богданець-Білоскаленко Н. Окремі аспекти розбудови національної школи в науково-методичній спадщині Якова Чепіги
Болгар О. Проблема загальнодидактичної та методичної підготовки вчителя народної школи в персоналіях ХІХ – ХХ століть
Гіптерс З. Денис Коренець – педагог, організатор економічної освіти на західноукраїнських землях
Гук О. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині Григорія Ващенка
Калініченко Н. Микола Кодак – талановитий педагог, наставник молоді (друга половина ХХ століття)
Киселиця О. Основні аспекти освітньо-виховного потенціалу літературної спадщини Івана Дощівника
Корж-Усенко Л. Петро Прокопович: ентузіаст, новатор, педагог
Логвиненко Т. Педагогічна діяльність і погляди українського громадського й освітнього діяча Івана Филипчака
Майструк О. Василь Каразін – український просвітник першої половини ХІХ століття
Нагачевська З. Ідеали та цінності творчої спадщини культурно-освітніх діячів і педагогів – ювілянтів 2011 року
Плахотнік О., Плахотнік О. Василь Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях
Сабат Н. Виховний потенціал аудиторії-музею Богдана Ступарика
Шевчук О., Ісаченко В. Павло Житецький – український учений-мовознавець, просвітитель, громадський діяч