На сайті:

На сайті 95 гостей та відсутні користувачі

 "Обрії" №2 (35) 2012


obkl                        ПЕДАГОГІКА

Глазунова Л. Ідеї формування естетичної компетентності молоді у вітчизняній науковій думці другої половини ХVІІІ–ХІХ століть
Горецька О. Відображення стану шкільництва і становища вчителя в літературних творах жінок-педагогів Західної України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століть)
Агейчева А. Порівняльний аналіз дистанційного навчання в системі вищої освіти України та Швеції
Заборовський Я. Вселенські собори IV–VIII століть, їх місце в історії церкви та формуванні ідеології християнської цивілізації
Масловська М. Дидактичний аналіз структури українознавства
Боднар О. Декомпозиція мети управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону
Матвеєва Н. Передовий педагогічний досвід та його роль у професійному розвитку педагога
Барабаш О. Система навчально-професійних задач для підготовки учителів у післядипломній освіті
Рябова З. Вплив маркетингового управління на позитивний розвиток навчальної діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти
Оліяр М. Особистісно-прагматичний підхід у формуванні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів
Березюк Ю. Дидактичні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до використання підручників зарубіжних видань
Картава Ю. Теоретичні аспекти осмислення феномена післядипломної освіти вчителя-філолога
Ковальчук В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості
Михайлюк І., Ваврик Т., Гобир Л. Аспекти формування інформаційної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
Яблонська Т. Рольові ситуації в системі структурування педагогічного знання в освітньоmу процесі університету
Гук І. Психологічні особливості реалізації аксіологічного підходу до навчально-виховної діяльності


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Луцак С., Трефяк Н. Славетна парость могутнього роду (методичні рекомендації щодо вивчення життєвого і творчого шляху Лесі Українки)
Вівчарик Н. Систематизація та закріплення вивченого про драму і драматичні жанри на уроці позакласного читання за п’єсою Івана Карпенка-Карого “Мартин Боруля”
Титова М. Професійна мовна підготовка у процесі навчання майбутніх інженерів
Лучицький Р. Термінологічна культура викладача
Бігун М. Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті
Тимофій О., Чорна Л. Підготовка майбутніх фахівців з організації сільського, зеленого туризму в Україні
Лазарук Г., Бойків Л. Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань студентів з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах
Випасняк І., Сарабай В., Шевчук Г., Шпільчак А. Інноваційні підходи у фізичному вихованні студентської молоді
Благун Н. Формування мовленнєвої культури молодших школярів
Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення під час уроків-досліджень
Білоусова Л., Олефіренко Н.Роль електронних дидактичних ресурсів у забезпеченні успішності засвоєння змісту навчання учнями початкової школи
Івасишин І. Підготовка учнів початкової школи до музично-виконавської діяльності
Березюк О. Науково-методичні засади підготовки учнівської молоді до дослідницької діяльності в умовах креативної педагогіки
Лабій Ю., Мердух І. Геопатогенні зони на території Карпатського туристичного регіону


ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ НАУКИ

Джус О. Освітньо-виховна спрямованість життя й діяльності Івана Франка
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя в педагогічних поглядах Якова Чепіги
Косило Х. Народний катехизм Григорія Врецьони
Стинська В., Клепар М. Життєвий шлях і творчий доробок Івана Брика (до 65-річчя з дня смерті)