На сайті:

На сайті 244 гостей та відсутні користувачі

У педагогічної та батьківської громадськості велику зацікавленість викликає  діяльність освітніх округів. Тож, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту відповідає на запитання, що найчастіше зустрічаються у зверненнях.

 Яка мета створення освітніх округів?

Головною метою створення освітніх округів є надання якісних та різноманітних освітніх послуг кожній дитині незалежно від місця її проживання.

Це досягається завдяки формуванню ефективної мережі навчальних закладів. Особливої актуальності цей процес набуває у сільській місцевості, де більшість шкіл – з малою наповнюваністю. В освітньому окрузі забезпечується кооперація діяльності різноманітних навчальних закладів, оптимальне  використання   їх матеріально-технічних, фінансових та  кадрових   ресурсів.

Якими нормативними документами регламентується діяльність освітніх округів?

Функціонування освітніх округів з серпня 2010 року законодавчо  унормовано статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту».

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня  2010 р. № 777 затверджено Положення про освітній округ.

Як утворюється освітній округ?

Утворення освітнього округу здійснюється на підставі установчої угоди про спільну освітню діяльність, яка укладається між навчальними закладами та установами, що входять до його складу. Такі об’єднання формуються на добровільних засадах, виходячи з освітніх запитів населення.

До їх складу можуть входити дитячі садочки, загальноосвітні, музичні, спортивні школи, професійно-технічні училища і навіть вищі навчальні заклади.

За необхідності, в освітньому окрузі можливе створення  ліцеїв, гімназій, колегіумів, шкіл з поглибленим вивчанням окремих предметів та  навчально-виховних комплексів. Як правило, саме вони й стають опорними закладами на базі яких можна отримати якісну освіту.

У чому переваги діяльності освітніх округів?

Створюється послідовна, багатоступенева система надання освітніх послуг. Здобуваючи освіту у школі за місцем проживання, дитина за особистим розкладом може відвідувати заняття з поглибленого вивчення окремих предметів в опорному навчальному закладі та брати участь в освітніх, спортивних, культурних програмах інших установ, що входять до складу освітнього округу. Формується цілісна освітня система, яка дозволяє  розвивати індивідуальні здібності кожної дитини.

Створення освітнього округу є окремим самостійним проектом. Його модель не може бути єдиною для всіх, оскільки враховує  наявні можливості кожного навчального закладу, установи, що входять до його складу та освітні запити населення конкретної території.

На сьогодні мережа освітніх округів є достатньо розгалуженою. В Україні функціонує понад 1,5 тисячі таких об’єднань.