На сайті:

На сайті 106 гостей та відсутні користувачі

Тематика докурсових завдань

заступників директорів з виховної роботи

загальноосвітніх навчальних закладів 1. Сутність, мета та зміст національного виховання.
 2. Регіональна концепція виховання учнівської молоді в умовах Прикарпаття та головні виховні завдання національної школи.
 3. Демократизація та гуманізація виховного процесу в умовах розвитку національної системи освіти.
 4. Виховна діяльність школи як цілісна педагогічна система.
 5. Шляхи реалізації концепції національного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи.
 6. Удосконалення системи виховання шляхом використання активних форм і методів роботи.
 7. Використання нетрадиційних форм роботи у виховному процесі.
 8. Світові виховні системи: сутність, зміст, принципи, практичне застосування.
 9. Педагогічна діагностика як основа визначення моделі виховної роботи в школі.
 10. Система виховної роботи як фактор розвитку особистості.
 11. Виховне спрямування внутрішкільної методичної роботи.
 12. Права, обов’язки та функції заступника директора з виховної роботи загальноосвітньої школи.
 13. Організація внутрішкільного контролю за станом виховної роботи.
 14. Індивідуалізація та диференціація як визначальний фактор ефективності виховного процесу.
 15. Інститут класного керівника в школі, його формування, організація роботи та координація дій.
 16. Класний керівник – активна діюча особистість у розробці та забезпеченні виховної системи школи.
 17. Управління розвитком творчого потенціалу вчителя і учня в загальноосвітньому навчальному закладі.
 18. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави як основа формування громадянина України.
 19. Виховання в учнів ціннісного ставлення до людей.
 20. Виховання в учнів ціннісного ставлення до себе.
 21. Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи.
 22. Виховання в учнів ціннісного ставлення  до мистецтва.
 23. Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці.
 24. Педагогічний аналіз як важливий етап структурування річного плану роботи школи.
 25. Взаємодія школи, сім’ї, громади у вихованні дітей та учнівської молоді.
 26. Індивідуалізація та диференціація навчання в творчій спадщиніВ.О. Сухомлинського.
 27. Управління процесом впровадження інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі.
 28. Школі нового типу – нові технології навчання.
 29. Діалог як особлива форма співтворчості педагога та учня.
 30. Упровадження інноваційних технологій – один із шляхів до удосконалення управління навчальним закладом.
 31. Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.
 32. Концептуальні засади національного виховання.
 33. Зміст національного виховання та його складові.
 34. Процес виховання як об’єкт управління.
 35. Особливості становлення цілісної системи національного виховання в закладах нового типу.
 36. Шляхи підвищення ефективності управління освітніми закладами.
 37. Упровадження ідей народознавства та етнопедагогіки в практику роботи школи.
 38. Застосування моніторингових досліджень в управлінні якістю освіти навчального закладу.
 39. Нормативно-правове забезпечення та організаційно-педагогічні основи атестації педагогічних працівників.
 40. Роль внутрішкільної методичної робти в підвищенні професійно-педагогічної культури вчителів.
 41. Особливості науково-методичної роботи в освітньому закладі.
 42. Особливості змісту, форм та організація методичної роботи в сільській малокомплектній школі.
 43. Проблеми створення, трансформування та моделювання передового педагогічного досвіду.
 44. Використання ППД, досягнень психолого-педагогічної науки в практичній діяльності педагогічного колективу.
 45. Педагогічна рада – центр творчої педагогічної думки школи.
 46. Контрольно-аналітична діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 47. Місце контролю в системі внутрішкільного управління.
 48. Школа майбутнього – це школа виховання.
 49. Виклики ХХІ століття: вимоги до виховної системи навчального закладу.
 50. Cтратегії виховання із позицій життєвої компетентності особистості.
 51. Взаємодія вчителів, учнів і батьків у виховній системі школи.
 52. Критерії та показники ефективності виховної системи навчального закладу.
 53. Проектна діяльність як засіб розвитку виховного простору навчального закладу.
 54. Особистість учня в контексті виховної системи навчального закладу.
 55. Учнівське самоврядування у виховній системі навчального закладу.
 56. Учень як суб’єкт життя у виховній системі навчального закладу.
 57. Взаємодія сім’ї і навчального закладу у процесі виховання дітей та учнівської молоді.