На сайті:

На сайті 368 гостей та відсутні користувачі

Тематика докурсових завдань керівників загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Філософія освіти та основні стратегічні напрями її реформування.
 2. Модернізація управлінської діяльності на сучасному етапі розвитку освіти.
 3. Демократизація та гуманізація педагогічного процесу в умовах розвитку національної системи освіти.
 4. Освіта в інноваційному поступі суспільства.
 5. Орієнтовна модель готовності директора школи до реалізації управлінських функцій в умовах модернізації освітнього середовища.
 6. Профільне навчання: наукові орієнтири і практичні дії.
 7. Профілізація сільської школи: наукові перспективи і реалії.
 8. Системний підхід до управління навчальним закладом.
 9. Освітній моніторинг як інформаційний супровід управлінської діяльності.
 10. Інновації в управлінні навчальним закладом.
 11. Основні засади державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом.
 12. Права, обов’язки та функції директора школи, його заступників.
 13. Інноваційна діяльність менеджера освітніх установ.
 14. Змістові домінанти закладів нового типу.
 15. Шляхи переорієнтації гімназійної освіти з академічних досягнень на особистість учнів.
 16. Нормативно-правове, організаційно-педагогічне та фінансово-господарське забезпечення навчально – виховного процесу.
 17. Управління розвитком творчого потенціалу вчителя і учня в закладі нового типу.
 18. Директор школи як менеджер освіти.
 19. Становлення управління навчальним закладом та сучасні тенденції його модернізації.
 20. Психолого-педагогічний профіль особистості учителя.
 21. Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 22. Зміна вектора планування роботи школи в умовах нової освітньої парадигми.
 23. Оптимізація змісту і структури системи планування.
 24. Педагогічний аналіз як важливий етап структурування річного плану роботи школи.
 25. План роботи школи – нормативна модель роботи  педколективу.
 26. Індивідуалізація та диференціація навчання в творчій спадщині

В.О. Сухомлинського.

 1. Управління процесом впровадження інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі.
 2. Школі нового типу – нові технології навчання.
 3. Діалог як особлива форма співтворчості педагога та учня.
 4. Упровадження інноваційних технологій – один із шляхів до удосконалення управління навчальним закладом.
 5. Організація самостійної роботи учнів у закладах нового типу.
 6. Концептуальні засади національного виховання.
 7. Зміст національного виховання та його складові.
 8. Процес виховання як об’єкт управління.
 9. Особливості становлення цілісної системи національного виховання в закладах нового типу.
 10. Шляхи підвищення ефективності управління освітніми закладами.
 11. Упровадження ідей народознавства та етнопедагогіки в практику роботи школи.
 12. Застосування моніторингових досліджень в управлінні якістю освіти навчального закладу.
 13. Нормативно-правове забезпечення та організаційно-педагогічні основи атестації педагогічних працівників.
 14. Роль внутрішкільної методичної робти в підвищенні професійно-педагогічної культури вчителів.
 15. Особливості науково-методичної роботи в закладах нового типу.
 16. Особливості змісту, форм та організація методичної роботи в сільській малокомплектній школі.
 17. Проблеми створення, трансформування та моделювання передового педагогічного досвіду.
 18. Використання ППД, досягнень психолого-педагогічної науки в практичній діяльності педагогічного колективу.
 19. Педагогічна рада – центр творчої педагогічної думки школи.
 20. Контрольно-аналітична діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 21. Місце контролю в системі внутрішкільного управління.
 22. Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.