На сайті:

На сайті 117 гостей та відсутні користувачі

Орієнтовна тематика докурсових робіт для практичних психологів:

 1. Профілактичний потенціал арт-терапії в умовах загальноосвітньої школи.
 2. Проблема  професійної компетентості практичного психолога у ЗНЗ.
 3. Психологічна допомога молоді в умовах соціально-економічної кризи.
 4. Рефлексія як структурний компонент моделі ефективного консультанта.
 5. Використання арт-терапії в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.
 6. Методи арт-терапії в роботі практичного психолога.
 7. Арт-терапія в роботі з «важкими дітьми».
 8. Особливості групової арт-терапії, характеристика та фактори взаємодії у роботі групи.
 9. Роль ігротерапії в комплексній корекційній роботі.
 10. Психолого-педагогічна реабілітація дітей з обмеженими можливостями.
 11. Основні правила та форми роботи медіації. Шкільна медіація.
 12. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання конфліктів у системі освіти.
 13. Шляхи подолання конфліктних ситуацій в освітньому просторі.
 14. Особливості вирішення конфліктів в міжособистісній  взаємодії  «учитель-учень».
 15. Специфіка роботи практичного психолога щодо подолання конфліктів в учнівському середовищі.
 16. Історія виникнення арт-терапії. Форми і методи арт-терапевтичної діяльності.
 17. Модальності драмотерапії. Драматична структура особистості. Рівні занурення в драматичній реальності.
 18. Фототерапія та її зв’язок із різними мистецтвами. Деякі психологічні функції фотографії.
 19. Особливості групової експресивної музичної терапії. Вплив музикотерапії на організм людини.
 20. Специфіка використання методу мандол: критерії, діагностика та терапевтичне використання.
 21. Психологічний супровід впровадження інновацій у навчально-виховний процес.
 22. Використання інноваційних методів та технологій у роботі практичного психолога закладу освіти.
 23. Профілактика та попередження суїцидальних тенденцій у школярів.
 24. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку: підготовка до нових умов навчання в школі.
 25. Психологічний супровід дітей з особливими потребами.

Орієнтовна тематика докурсових робіт для соціальних педагогів:

 1. Формування духовності учнів як соціально-педагогічна проблема.
 2. Вікові та статеві проблеми соціально-педагогічного формування особистості
 3. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей.
 4. Історія благодійної діяльності в Україні.
 5. Професійна діяльність соціального педагога.
 6. Професія "соціальний педагог" в XXI ст.
 7. Специфіка умов праці і діяльності соціального педагога.
 8. Роль творчості в соціально-педагогічній діяльності.
 9. Історія благодійної діяльності в Україні.
 10. Розвиток дитини в соціумі.
 11. Поняття "норма", "відхилення від норми", в соціальній педагогіці.
 12. Типологія соціально-педагогічних норм і відхилень.
 13. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю групи ризику.
 14. Девіація як соціально-педагогічна проблема.
 15. Соціальна дезадаптація підлітків та її передумови.
 16. Девіантна поведінка підлітків: причини і наслідки.
 17. Девіації як соціально-педагогічна проблема.
 18. Роль сім'ї в попередженні девіантної поведінки дітей.
 19. Соціально-педагогічна профілактика дитячої проституції.
 20. Роль суспільних організацій у профілактиці злочинної поведінки неповнолітніх.
 21. Роль мікросередовища у формуванні особистості правопорушника.
 22. Сім'я як об'єкт соціальної роботи.
 23. Роль та місце соціального педагога у соціальному захисті сім'ї.
 24. Компоненти виховного потенціалу сучасної сім'ї.
 25. Особливості роботи соціального педагога у закладах інтернатного типу для дітей-сиріт.
 26. Соціально-педагогічний аспект діяльності позашкільних закладів.
 27. Бродяжництво та безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема.
 28. Неформальні об'єднання як фактор соціально-педагогічного впливу на особистість дитини та підлітка.