На сайті:

На сайті 229 гостей та відсутні користувачі

Орієнтовний перелік докурсових робіт


1. Нова концепція викладання географічної науки.

2. Удосконалення викладання географії в загальноосвітній школі.

3. Інноваційні методи навчання географії.

4. Методика проведення уроку систематизації та узагальнення знань.

5. Впровадження практику вчителів географії досягнень науки і передового досвіду.

6. Організація та методичне забезпечення самоосвіти вчителів географії міжкурсовий період.

7. Шляхи формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії.

8. Рівневі програми з географії та інші види диференціації навчання.

9. Вивчення результативності методичної роботи з учителями географії у своєму районі.

10. Система екологічного виховання учнів на матеріалах регіону.

11. Краєзнавчий матеріал при формуванні екологічної освіти.

12. Особливості викладання курсу географії "Рідний край".

13. Концепція розвитку базового змісту освіти з географії та нові форми організації процесу навчання в школах України.

14. Науково-методичні основи вивчення географії України.

15. Технологія нетрадиційних уроків географії (з досвіду роботи вашого регіону).

16. Організація і зміст роботи методичних об'єднань, творчих груп, асоціацій вчителів географії.

17. Особливості викладання курсу "Економічна і соціальна географія світу”.

18. Організація та методика забезпечення підготовки до тестування з географії у випускних класах шкіл нового типу.

19. Рольові та ділові ігри при вивченні курсу "Географія материків та океанів".

20. Організація методичної роботи з географії у навчальних закладах нового типу.

21. Особливості організації і викладання в школах з поглибленим вивченням географії.

22. Критерії оцінки професіональної діяльності вчителів географії.

23. Індивідуальна, групова і колективна пізнавальна діяльність на уроках географії.

24. Міжпредметні зв'язки та їх роль у формуванні системи знань.

25. Організаційні форми позакласної роботи з географії в школі-ліцеї.

26. Особливості змісту і методика проведення факультативних занять з географії.

27. Наукове географічне шкільне товариство.

28. Моделювання системи (блоку) уроків, планування та аналізу роботи вчителя географії.

29. Дидактичні основи індивідуалізації практичних робіт в умовах профільного і поглибленого вивчення географії.

30. Основні вимоги до сучасного уроку географії.

31. Аналіз і самоаналіз досвіду навчання географії.

32. Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках географії.

33. Прищеплення вмінь щодо самостійної роботи, розвиток творчої діяльності учнів.

34. Методичні особливості альтернативних підручників з географії.

35. Економічне виховання учнів у процесі навчання географії.

36. Методика аналізу власного досвіду, його співвідношення з передовим досвідом.

37. Роль педагогічної і методологічної літератури в розкритті ідей ППД вчителів географії.

38. Педагогічна творчість вчителя географії (з досвіду роботи).

39. Екскурсія на виробництво як форма заняття з економічної географії України.

40. Планування виховної роботи на уроках географії (з досвіду роботи).

41. Шляхи вдосконалення методичної роботи з географи.

42. Наукова організація праці методиста щодо вдосконалення професійної компетентності вчителя.

43. Оптимальний вибір форм і методів навчання географії.

44. 3абезпечення різнорівневого навчання у процесі викладання географії.

45. Особливості проведення факультативних занять з географії.

46. Проблемне навчання і керівництво пізнавальною діяльністю школярів.

47. Нестандартні форми роботи при вивченні географії.

48. Диференційований та індивідуальний підхід на уроках географії.

49. Методика проведення інтегрованих уроків та організація навчальної діяльності школярів.

50. Нові підходи до контролю, перевірки та оцінювання знань і вмінь учнів з географії.

51. Тиждень географії в школі (сценарій).

52. Структура шкільної лекції. Скласти пам'ятку "Як підготувати учнів до слухання лекції" та пам'ятку для учнів "Як слухати і записувати шкільну лекцію".

53. Розробити і змоделювати практичне заняття з проблеми організації роботи з навчальними атласами.

54. Розробити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів контролю знань учнів.

55. Розробити пам'ятку "Як здобувати інформацію та як її аналізувати".

56. Розробити зразки дидактичного матеріалу з географії по одній із тем (за вибором вчителя).

57. Розробити зразки тижня географії в школі.

58. Спланувати роботу постійно діючого семінару вчителів географії.

59. Розробити план проведення семінарських занять (за вибором вчителя), дати до них список рекомендованої літератури. Змоделювати їх.


Орієнтовна тематика педагогічних проектів

1. Контрольні роботи з географії для класів природничого профілю.

2. Практичні роботи з курсу “Природознавство”.

3. Аналіз експериментального підручника.

4. Тести тематичного контролю з географії.

5. Перспективи розвитку географічної науки в третьому тисячолітті.

6. Тематика науково–дослідницьких робіт членів МАН секції “Географічне краєзнавство”, “Геологія”.

7. Зразки олімпіадних конкурсних завдань.

8. Дидактичний матеріал з курсу “Реакційна географія”.

9. Ігрові технології у навчальному процесі.

10. Тематичні екскурсії для учнів.

11. Контрольні роботи для класів природничого профілю.

12. Задачі підвищеного рівня складності для роботи з обдарованими дітьми.

13. Практичні роботи для класів з поглибленим вивченням географії.

14. Організація та проведення польової літньої практики для учнів 5-7 класів.

15. Завдання для тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у класах гуманітарного профілю.

16. Сценарії проведення тижнів географії у школі.

17. Розвивальні технології у навчально-виховному процесі.

18. Уроки рідного краю в курсі географії України.

19. Семінарські заняття у класах з поглибленим вивченням географії у старшій школі.

20. Алгоритми розв’язку різних типів задач з фізичної та економічної географії.

21. Зразки олімпіад них завдань і вправ.

22. Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, уроки з використанням комп’ютера.

23. Календарно-тематичне планування курсу "Економічна і соціальна географія світу" для профільної школи.