На сайті:

На сайті один гість та відсутні користувачі


Nagachevska Нагачевська Зіновія Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення та розвитку громадського дошкільного виховання в Галичині (кінець XIX ст. – 1939 р.)», 2009 р. – докторську дисертацію: «Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. – 1939 р.)».

Нагороджена медаллю С.А.Макаренка (посвідчення № 3429 від 30 березня 1988 р.).

Серед наукових уподобань – історія становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання в Галичині (XIX – перша третина XX ст.); творча спадщина і педагогічна діяльність Софії Русової; українська школа і педагогічна думка за межами України (кінець XIX–XX століття); педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України.

Автор близько 100 наукових публікацій. Серед них:

1. Нагачевська З.І. Софія Русова і Галичина: Збірник статей і мате­ріалів / Упорядкування, вступна стаття, додатки… . – Івано-Фран­ківськ, 1996. – 126 с.

2. Нагачевська З.І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Галичині (XIX – перша третина XX ст.): Програма і методичні рекомендації до спецкурсу. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 44 с.

3. Нагачевська З.І. Українська школа і педагогічна думка за межами України (кінець XIX–XX століття): Методичні рекомендації до вивчення теми з курсу “Історія педагогіки”. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 69 с.

4. Нагачевська З.І., Ступарик Б.М. Розвиток школи і педагогічної думки в Галичині (1772–1939 pp.): Програма і методичні реко­мендації до спецкурсу. – Івано-Франківськ, 1998. – 33 с.

5. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. – Ч. 1: Несторка української педагогічної літератури…/ Упоряд. О.Джус, З.Нагачевська; автор вступ. статті З.Нагачевська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – 456 с.

6. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. – Ч. 2: Сеньйорка українського жіноцтва… / Упоряд. З.Нагачевська, О.Джус; автор вступ. статті й дод. З.Нагачевська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 364 с.

7. Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) / Зіновія Іванівна Нагачевська. – Івано-Франківськ: Підприємець Третяк І.Я., 2007. – 764 с.

8. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига та ін.]. – Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 480 с. (Гриф МОН України (авт. 5 д. а.).

9. Нагачевська З.І., Симчич О. Лев Ясінчук: сторінки життєпису і просвітницько-педагогічної діяльності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип.ІІІ. – С.135–141.

10. Нагачевська З.І. Жіночий гурток ім. Ганни Барвінок Україн­ського педагогічного товариства: становлення й зміст діяльності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип.VІІ. – С.148–157.

11. Нагачевська З.І. Костянтина Малицька: жінка в педагогіці, педагог у жіночому русі // Обрії. – Івано-Франківськ, 2002. – №1. – С.18–28.

12. Нагачевська З.І. Питання освіти в теорії українського фемінізму: інтерпретація Н.Кобринської // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2002. – Вип.138. – С.118–125.

13. Нагачевська З.І. Питання української школи в парламентській діяльності жінок Галичини (1920-і – 1930-і pp.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2002. – Вип.13. – С.61–65.

14. Нагачевська З.І. Виховно-освітній потенціал „жіночої” Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця ХІХ ст. – 1930-х рр.) / З.І.Нагачевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 33. – С. 30-34.

15. Нагачевська З.І. Проблема національно-патріотичного виховання дітей і молоді у творчій спадщині К.Малицької // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – 2007. – № 12. – С. 41-42.

16. Нагачевська З.І. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Іванни Блажкевич / Зіновія Нагачевська // Наука і освіта. – Одеса, 2003. – № 1. – С. 79-83.

17. Нагачевська З.І. Учителі – організатори українського жіночого руху в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: творчий портрет / З.І.Нагачевська // Науковий вісник національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1 (11). – С. 97-110.

18. Нагачевська З. Неоніла Селезінка й еволюція виховно-освітньої програми українського жіночого руху в Галичині / Зіновія Нагачевська // Товариство „Рідна школа”: історія і сучасність: [науковий альманах / упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський]. – Львів: Вид-во Львівського крайового товариства „Рідна школа”, кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Ч.4. – С. 187-195.