Тематика курсових завдань

1.     Критерії оцінювання ефективності науково-методичної роботи.

2.     Підготовка вчителя до інноваційної діяльності.

3.     Організація роботи Школи молодого вчителя.

4.     Організація пошуково-дослідницької роботи.

5.     Участь методиста в атестації педагогічних кадрів.

6.     Робота авторських лабораторій, майстер-класів.

7.     Упровадження нетрадиційних форм роботи в науково-методичну діяльність.

8.     Презентація творчих доробків учителів.

9.     Організація самоосвітньої діяльності педагогів.

10.  Організація роботи з педкадрами у між курсовий період.

11.   Інформаційно-аналітична діяльність методиста.

12.   Ефективне використання групових форм науково-методичної роботи.

13.   Планування науково-методичної роботи з педкадрами.

14.   Програма формування професійної майстерності вчителя.

15.  Формування професійної культури педагогічних працівників, підготовка їх до інноваційної діяльності.

16.   Алгоритм роботи педколективу з реалізації науково-методичної проблеми школи (з досвіду роботи).

17.   Моніторинг у системі роботи методиста.

18.  Управлінська культура працівника методичної служби.