Орієнтовний перелік питань для розгляду на серпневій педагогічній раді

1) Про підсумки роботи педколективу за 20_-20_ н. р. та завдання на 20_ -20_ н. р.:


а) Аналіз організації навчально – виховної роботи педколективу.
б) Аналіз виховної роботи.
в)Аналіз роботи з обдарованою молоддю.
г) Аналіз методичної роботи з педколективом.
д) Аналіз реалізації здоров'язберігаючих технологій.

е)Аналіз роботи з громадськістю і батьками.
 

2) Про підсумки роботи школи з питань літнього оздоровлення дітей.
 3) Аналіз роботи шкільної бібіліотеки у 20_-20_ н.р. та завдання, спрямовані на підвищення якості навчання у 20_ -20_ н.р.

4) Хід виконання плану впровадження й методичного супроводу  нових державних стандартів.
 4) Про схваленняплану роботи на 20_ -20_ н.р.
5) Про режим роботи школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці.
6) Про організацію харчування та надання безкоштовного харчування певним категоріям учнів школи.
7) Про затвердження списку дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

8) Організація та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 20_ -20_ н.р.
 9) Визначення претендентів серед учнів 11-го класу на нагородження медалями за підсумками 10 класу 20_ -20_ н.р.
10) Медичний огляд дітей та працівників школи.
11) Різне.

 

          Циклограма діяльності керівника школи

         

  Серпень

 

Організація навчально-виховного процесу

•    Провести попереднє комплектування 1-х та 10-х класів.

•    Внести зміни до робочого навчального плану (пояснювальна записка).

•    Здійснити огляд кабінетів, майстерень, спортивного залу, класних кімнат щодо готов­ності до навчального року.

•    Скласти:

♦    розклад уроків;

♦    режим роботи школи;

♦    графік чергування вчителів, учнів, техперсоналу.

•    Провести попередню зустріч з учнями.

•    Забезпечити участь педагогів у районних серпневих педагогічних зустрічах.

•    Перевірити наявність навчальних програм згідно з чинним навчальним планом.

•    Провести заходи з нагоди річниці Незалежності України.

•    Підготувати свято Першого дзвоника та організувати підготовку класних керівників до першого уроку.

•    Проконтролювати виконання санітарно-гігієнічних норм напередодні навчального  року.

•    Перевірити стан техніки безпеки на початок навчального року.

 

Методична робота

•    Провести  засідання  педагогічної ради  по затвердженню  плану роботи  школи на 20.../20... н.р.

•    Завершити комплектування школи педагогічними кадрами.

•    Провести нараду при заступнику директора:

♦    підсумки огляду готовності навчальних приміщень;

♦    комплектування факультативів, гуртків, спортивних секцій;

♦    організація навчання вдома.

 

Контроль і керівництво

•    Перевірити правильність ведення алфавітної книги та іншої документації.

 

Управлінські рішення (накази)

    Підготувати та видати накази:

♦    Про розподіл обов'язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу.

♦    Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у 200.../200... н. р.

♦    Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

♦    Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників.

♦    Про розподіл педагогічного навантаження в 200.../200... н. р.

♦    Про поділ класів на підгрупи для вивчення окремих предметів (згідно з навчаль­ним планом).

♦    Про призначення молодих спеціалістів (якщо такі є).

♦    Про розподіл коштів на позакласну роботу у 200.../200... н. р.

♦    Про призначення класних керівників на 200.../200... н. р.

♦    Про призначення відповідальних та встановлення доплат за завідування навчаль­ними кабінетами та майстернями.

♦    Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у 200.../200... н. р.

♦    Про призначення відповідального за туристично-краєзнавчу роботу.

♦    Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

♦    Про призначення відповідальних за облік дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

♦    Про запобігання правопорушенням, злочинності та бездоглядності.

♦    Про призначення відповідального за ведення ділової документації у школі.

♦    Про організацію заходів з цивільної оборони в новому навчальному році.

♦    Про організацію підвозу дітей до школи.

♦    Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей.

♦    Про призначення відповідального за збереження електроенергії.

♦    Про створення комісії з трудових спорів.

♦    Про організацію роботи з охорони праці.

♦    Про організацію роботи з протипожежної безпеки.

♦    Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.

♦    Про створення комісії з розслідування нещасних випадків.

♦    Про створення комісії для перевірки готовності школи до роботи в новому навчальному році.

 

Робота з батьками та громадськістю

•    Провести збори з батьками першокласників.

•     Провести батьківські збори (батьківську конференцію) з проблем подолання негативного інформаційного впливу на дітей засобів масової інформації, які висвітлюють АТО та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО.

•    Створити необхідні умови для занять з батьками за програмою педагогічного всеобучу.

•    Провести соціологічні дослідження складу сімей учнів, які вимагають особливої уваги.

 

Адміністративно-господарська діяльність

•    Завершити комплектування шкільної бібліотеки підручниками і методичними

     посібниками.

•    Погодити тарифікацію.

•    Провести інструктаж працівників школи з правил пожежної безпеки.

•    Завершити оформлення та благоустрій школи та шкільного подвір'я.

 

               Вересень

Організація навчально-виховного процесу

•    Провести свято Першого дзвоника, перший урок.

•    Завершити комплектування факультативів, гуртків, секцій.

•    Провести комплектування ГПД.

•    Підготувати календарні плани, плани роботи класних керівників тощо.

•    Розпочати формування шкільного батьківського комітету.

•    Організувати навчання хворих дітей (індивідуально) вдома.

•    Забезпечити контроль за відвідуванням школи та дисципліною учнів.

•    Затвердити у відділі освіти:

♦    штатний розклад;

♦    тарифікацію.

•    Провести співбесіди з новоприбулими вчителями.

•    Скласти графіки проведення контрольних робіт, олімпіад, екскурсій тощо.

•    Уточнити списки неблагополучного контингенту, «групи ризику».

•    Уточнити списки дітей мікрорайону.

•    Підготувати списки працевлаштування випускників 9, 11 класів.

•    Організувати та провести заходи щодо ліквідації зауважень, отриманих під час переві­рки школи по підготовці до нового навчального року.

 

Методична робота. Робота з педагогічними кадрами

•    Перевірити виконання графіка курсової підготовки кадрів.

•    Провести інструктаж з питань ведення класних журналів.

•    Провести інструктаж з питань дотримання Єдиного орфографічного режиму.

•    Провести нараду при директорові:

♦    Організація навчально-виховного процесу (режим роботи, чергування, організа­ція харчування тощо).

♦    Корекція плану роботи на рік.

♦    Оформлення класних журналів.

♦    Система внутрішньошкільного контролю.

•    Провести нараду при заступникові директора:

♦   Планування роботи з атестації педкадрів.

♦   Тематичне планування на І семестр.

 

Контроль і керівництво

•    Перевірити заповнення всіх видів документації.

•    Здійснити класно-узагальнюючий контроль у 5, 10 кл. з питань наступності.

•    Перевірити умови для здійснення навчально-виховного процесу в 1 -х класах.

•    Відвідати перші заняття факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій та обговорити підсумки на нараді при директорі.

Управлінські рішення (накази)

 Підготувати та видати накази:

♦    Про створення комісії з проведення атестації педагогічних працівників школи в 200.../200... н. р.

♦    Про    вивчення    стану    викладання    відповідних    навчальних    предметів    у 200.../200... н. р.

♦    Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

♦    Про зарахування учнів до 1-го класу.

♦    Про зарахування учнів до 10-го класу.

♦    Про комплектування ГПД і режим роботи в них.

♦    Про призначення керівників факультативів, гуртків, клубів, секцій тощо.

♦    Про затвердження керівників методоб'єднань, творчих груп тощо.

♦    Про організацію гарячого харчування в 200.../200... н. р.

♦    Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації (якщо така була).

♦    Про організацію та проведення екскурсій у 200.../200... н. р.

♦    Про допризовну підготовку в 200.../200... н. р.

♦    Про організацію навчальних занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.

♦    Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю та діяльність на­укових

      учнівських товариств шкільного відділення МАН.

♦    Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом

      здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи.

♦    Про проведення І етапу (шкільного) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базо­вих. дисциплін у 200.../200... н. р.

Адміністративно-господарська діяльність

•    Проконтролювати організацію платних послуг.

•    Оформити та здати до відділу освіти статистичні звіти на початок навчального року.

•    Організувати гаряче харчування учнів.

•    Перевірити забезпечення учнів підручниками.