Упорядковано методичні рекомендації

 

Працівниками відділу інклюзивного та інтегрованого навчання упорядковано та затверджено науково-методичною радою ІФОІППО від 27 червня 2014 р., протокол №2 «Методичні рекомендації для  педагогічних працівників щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Методичні рекомендації висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами; визначають основні напрями організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; розкривають особливості написання індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану для інклюзивної дитини; окреслюють поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями.

Подано практичні рекомендації щодо психолого-педагогічного та логопедичного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзії; зроблено особливий акцент на ролі, кваліфікаційних вимогах та особливостях підготовки асистентів учителів, а також учителів в інклюзивному класі.

Адресовано батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам, які працюють у школах з інклюзивним навчанням, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, працівникам соціальних служб.