Перспективи корекційної роботи

     20 серпня 2014р. на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася панорама корекційних ідей учителів-логопедів, завідувачів логопедичних пунктів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, учителів-дефектологів загальноосвітніх закладів області, учителів-логопедів інтернатних закладів освіти області «Реалізація корекційно-логопедичної діяльності учителів-логопедів у навчально-виховному процесі на 2014-2015 навчальний рік».
Метою засідання корекційних педагогів було розкрити основні аспекти діяльності завідувача логопедичного пункту та учителя-логопеда у 2014-2015 н. р., розширити знання з використання інтерактивних корекційних методик в логопедичній роботі.
     Перед учасниками заходу мали виступ спеціалісти з логопедії міста Івано-Франківськ та області.
   Наталія Шеремета – методист відділу інклюзивного та інтегрованого навчання лабораторії управління та організації освіти ІФОІППО, ознайомила з інноваціями в корекційній науці та методиці щодо підвищення фахової майстерності учителів-логопедів. Нею було оголошено заплановані заходи та особливості підходу щодо організації методичної та корекційної роботи з учителями-логопедами області на 2014-2015 н. р..
    Завідувач логопедичного пункту управління освіти та науки виконкому Івано-Франківської міської ради Тетяна Кудярська акцентувала увагу на комплексному підході до організації логопедичної роботи з дітьми-логопатами в умовах навчального закладу.
   Вікторія Русковолошин – завідувач логопедичного пункту відділу освіти Городенківської райдержадміністрації, ознайомила присутніх із власними напрацюваннями використання методики розвитку просторової орієнтації та уяви в логопедичній корекції. Для учасників зібрання цікавим був аналіз історичного розвитку та впровадження в українську корекційну науку методики розвитку просторової орієнтації та засад вальдорфської педагогіки.
   Десятирічний досвід корекційної роботи представила Уляна Гошовська – заступник директора з навчально-виховної роботи дитячого будинку «Теплий дім», учитель-логопед, вона презентувала напрацьовані прийоми та форми роботи учителя-логопеда з дітьми та навички співпраці з іншими спеціалістами у відеопрезентації «Використання елементів логоритміки на інтерактивних заняттях вчителя-логопеда, вихователя та музичного керівника». Спеціалістів вразив рівень якості корекційного впливу на дітей з особливостями розвитку під час використання логоритміки учителем-логопедом та іншими педагогами.
   Учасники заходу опрацювали нормативні документи щодо організації корекційної освіти у 2014-2015 н. р., відпрацювали методи використання логоритміки в умовах співпраці педагогів різного фаху шляхом демонстрації досвіду роботи та тренувальних вправ.