ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО (РІЧНОГО) ПЛАНУ

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО (РІЧНОГО) ПЛАНУ

РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

 

Вступ.

Аналіз роботи педагога-організатора за певний період, визначення мети та завдань на наступний:

-     аналіз роботи педагога-організатора над проблемою;

-     реалізація завдань програми “Основні орієнтири виховання учнів                1-12 класів ЗНЗ України”;

-     організація виховного процесу (участь у проведенні загальношкільних виховних заходів);

-     оптимізація діяльності органів учнівського самоврядування;

-     взаємодія з дитячими та молодіжними громадськими організаціями             (ЗНЗ, за місцем проживання);

-     співпраця з класними керівниками, вихователями та батьківським комітетом;

-     недоліки та труднощі в роботі, причини;

-     визначення мети та завдань на наступний рік.

І. Організаційні заходи щодо реалізації програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України”:

-     вдосконалення мережі гуртків, секцій та інших форм позакласної діяльності;

-     організація діагностично-прогностичної роботи у співпраці з практичним психологом та соціальним педагогом;

-     участь у розробці моделі виховної моделі навчального закладу;

-     створення банку виховних систем та технологій;

-     оформлення та оновлення кабінету педагога-організатора.

ІІ. Організація виховного процесу(за основними орієнтирами виховання):

У розділі передбачаються заходи відповідно до рекомендацій програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України”

2.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2.2. Ціннісне ставлення до людей.

2.3. Ціннісне ставлення до природи.

2.4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

2.5. Ціннісне ставлення до праці.

2.6. Ціннісне ставлення до себе.

ІII. Співпраця з органами учнівського самоврядування:

-     організація  навчання шкільного парламенту у школі “Лідер”(чи іншій формі навчання);

-     надання допомоги в плануванні та організації діяльності органів учнівського самоврядування;

-     участь у проведенні спільних заходів та ін.

IV. Спільна діяльність із позашкільними закладами, дитячими та молодіжними об’єднаннями й організаціями за місцем проживання:

-     оптимізація співпраці педагога-організатора із керівниками позашкільних навчальних закладів, дитячих та молодіжних об’єднань й організацій за місцем проживання;

-     участь у спільних виховних заходах;

-     сприяння у залученні дітей до позакласної та позашкільної діяльності (участь учнів у гуртках, секціях, об’єднаннях за інтересами тощо).

V. Індивідуальна робота з учнями:

-     організація та проведення превентивних заходів з  учнями, які перебувають на внутрішньому та зовнішньому обліку;

VI. Робота з класними керівниками та вихователями:

-     участь в методичних заходах щодо планування та організації роботи класного керівника й вихователя з учнівським колективом;

-     проведення спільних виховних заходів;

-     надання допомоги класним керівникам та вихователям в організації діяльності учнівського колективу.

VII.Взаємодія з батьками та громадськістю:

-     участь в загальношкільних заходах (батьківські збори, засідання батьківського комітету, конференції тощо);

-     надання допомоги в організації суспільно-корисної праці.

VIII. Самоосвіта:

-     визначення проблеми на наступний навчальний рік;

-     опрацювання науково-методичної та психолого-педагогічної літератури;

-     планування курсової роботи, визначення  теми докурсового (курсового) завдання;

-     підготовка до атестації (оформлення матеріалів з досвіду роботи).

 

 

Автори-розробники:

Келембет Л.І.

Риндич О.М.