МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

 

 

МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

(за Є. Степановим)

 

Компоненти виховної системи

Елементи компонентів

1. Індивідуально-груповий

Класний керівник (вихователь)

Учні класу

Батьки учнів

Учителі-предметники, представники громадськості

 

2. Ціннісно-орієнтаційний

Цілі і завдання виховання

Принципи побудови виховної системи і життєдіяльності класу

Перспективи життєдіяльності класного співтовариства

 

3. Функціонально-діяльнісний

Системоутворюючий вид діяльності, форми та методи організації спільної діяльності і спілкування

Основні функції виховної системи

Педагогічне забезпечення і самоврядування життєдіяльності класного співтовариства

 

4. Просторово-часовий

Емоційно-психологічне, духовно-моральне і предметно-матеріальне формуюче середовище

Взаємини членів класного співтовариства з іншими об’єднаннями дітей і дорослих

Соціальна ідентифікація класного колективу у виховному просторі освітнього закладу

Еволюціонування класного співтовариства як соціально-педагогічного явища

 

5. Діагностико-аналітичний

Методи та прийоми вивчення результативності виховної системи

Критерії ефективності виховної системи

Форми і засоби аналізу, оцінки й інтерпретації отриманих результатів