Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004)
Авторський колектив: Бех І.Д., дійсний член АПН України, доктор психол. наук, професор; Алєксєєнко Т.Ф., канд. пед. наук; Балл Г.О., докт. психол. наук, професор, член-кор. АПН України; Докукіна О.М., канд. пед. наук; Єрмаков І.Г., канд. пед. наук.; Закатнов Д.О., канд. пед. наук; Зубалій М.Д., канд. пед. наук; Канішевська Л.В., канд. пед. наук; Кириленко С.О., зав. відділом виховної роботи НМЦ середньої освіти МОН України; Кононко О.Л., доктор психол. наук, професор; Мачуський В.В., канд. пед. наук; Миропольска Н.Є., доктор пед. наук; Молчанова А.О., канд. пед. наук; Оржеховська В.М., доктор пед. наук; Охрімчук Р.М., канд. пед. наук; Полянський П.Б., канд. істор. наук, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України; Постовий В.Г., канд. пед. наук; Пустовіт Н.А., канд. пед. наук; Чорна К.І., канд. пед. наук; Щербань П.М., канд. пед. наук.
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки
Затверджено рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 28.03.2008 року № 516-20/2008
Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41
Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року
Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року
Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (2014)
Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Виникає гостра потреба у розробці Програми патріотичного виховання, яка б визначала стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку суб"єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України.