Завдання для ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 

Завдання  для ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови

 імені Петра Яцика

 

3 клас

 

1.     Чи є в тебе домашня тваринка? А може ти про неї мрієш? Напиши про це  текст (3-4 речення).                                                                12 балів    

                              

2.     Прочитай текст, поділи його на слова і речення. Запиши. У кінці кожного речення став потрібний знак. Підкресли розповідне речення.

Якгарновлісіскількитутгрибівосьмайнуларуденькабілочкакудивоназниклаосьопускаєтьсяпавучоккудивінмандрує                                                   8 балів

 

3.     Об’єднай усі ці пари слів в одне речення. Запиши його та підкресли головні слова в реченні.

Листопад (що робить?) гуляє;

гуляє (де?) у саду;

у саду (якому?) осінньому.                                                                 4 бали

 

4.     Впиши, де треба, апостроф.

Зів…ялий, п…ють, цв…ях, пор…ядок, сім…я, р…ядок, хлоп…я, св….ято.

                                                                                                                      4 бали

5.     Виконай звуко-буквений аналіз слів

Тьохкає –

                                                                                                                     2 бали

 

Усього 30 балів

 

 

4 клас

 

1.    Склади діалог між однокласниками, використовуючи в ньому слова ввічливості.                                                                                        8 балів

 

2.    Уяви, що ти береш участь у всеукраїнському проекті «Поділіться любовю до України». Про що б ти розповів?       (5-6 речень).

                                                                                                                     10 балів   

3.    Впиши пропущені букви, змінюючи слова для перевірки. Познач корінь.

          Хлі…чик, горо…чик, борі…ка, бері…ка.                                 4 бали   

4.    Поясни фразеологізми 

     Відкладати у довгий ящик –

     Ложка дьогтю в бочці меду –  

     Говорить, як шовком шиє –

     Водити за носа -                                                                                      4 бали

 

5.    Зроби звуко-буквений аналіз слів

     Батьківщина –

     Дзюрчить -                                                                                               4 бали

 

Усього 30 балів

 

 

5 клас

1. Написати твір.

Осінь догора багряним вогником.

Або

Гаї скидають шати золоті.

В.Еллан-Блакитний

 

12 балів

 

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Підкреслити головні і другорядні члени речення.

Ми садили в парку такі дерева  і дубочки  і тополі і верби і зелені сосни.

3 бали

 

 

3. З поданих слів записати прислівя про мову.

Обід, на, слово, а, хліб, відповідь, на, бережи.

Слово, зложиться, слова, до, мова.

Говори, знаєш, не, але, що, говориш, що, знай.

3 бали

4. З  наведених пар слів виписати словосполучення.

Багряне листя, коло матусі, сонячний день, через парк, співати піднесено, пісня лунає, біля вокзалу, братчик і сестричка, накивати п’ятами, навколо школи, хтось із них, іти швидко, вишуканий букет.

3 бали

5. Переписати. Замість крапок, де потрібно, вставити пропущену літеру або апостроф.

Боро...ьба, чес...ність, кр...ниця, фу...бол, тр...маєт...ся, міл...йонер, мавп...ячий, шіс...надцят..., здоров...я, ро...м...якшити, різдв...яний, верб...я, у вишен...ці, на травин...ці, з(с)фотографувати, пш...ниця.

4 бали

 

 

 

 

 

Усього 25 балів

 

 

6 клас

1. Написати твір.

Рідне слово, миле й дороге,

Ти, мов люба мати, голубиш мене.

                                                                                                       Наталочка Анюк

 

12 балів

2. Записати правильно слова.

Пів...ящика, об...їз...ний, осін...ьо/зимовий, пів...століт...я, північно/західний, авіа/квиток, червоно/гарячий, гори/цвіт, пів...Європи, бузково/рожевий, синьо/окий, моркв...яний, пес...ливий, м...р...живо, дит...ясла, о/пів/на/третю.

 

4 бали

3. Підібрати іншомовні відповідники до слів та словосполучень.

Шоколадне морозиво на паличці –

Комічний цирковий актор –

Заклад, що збирає і зберігає книжки для громадського користування –

Суддя в деяких спортивних змаганнях –

Учасники парного спортивного чи музичного виступу –

Змагання з метою виявити найдостойніших із числа його учасників –

 

3 бали

4. Утворити прикметники від власних назв.

Кременчук, Золотоноша, Бахмач, Париж, Острог, Цюрих, Калуш, Дрогобич, Прага, Ірак.

5 балів

5. Пояснити значення фразеологізмів.

Передати куті меду –

Підносити до небес –

Стріляний горобець –

Муляти очі –

 

4 бали

Усього 28 балів

 

 

7 клас

1. Написати твір.

             Моя люба мати, калиновий цвіт,

            В тобі, рідна мати, весь мій любий світ.

Юрій Шкрумеляк

12 балів

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови.

Я візьму той рушник простелю наче долю (А.Малишко).

5 балів

 

3. Записати правильно слова.

Різ...б...яр, св...ящен...ик, над...яр...я, ясно/золотистий, міні/спідниця, аби/який, супер/зірка, п...ятдесяти/міл...йонний, будь/з/ким, інтеліген...ський, червоно/гарячий, хтозна/чого, переді/мною, на/пів/зруйнований, зар...во, Ш(ш)евченків край.

4 бали

4. Від іменників  утворити присвійні прикметники.

Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.

4 бали

5. Відредагувати словосполучення.

Музей під відкритим небом, шестидесятирічний дідусь, на моє день народження, самий вірний приятель, поступив у продажу.

 

5 балів

 

 

Усього 30 балів

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

1. Написати твір.

 

Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої.

Ліна Костенко

 

12 балів

2. Визначити синтаксичну функцію інфінітива.

Бажання жити заставило його зібрати останні сили й випливти.

Товариші доручили нам оформити стенд.

Виходить з дому Гриць Комар гуляти після школи.

Лиш боротись – значить жить.

4 бали

3. Записати правильно слова.

Пів...Японії, будь/ласка, віце/пр...зидент, транс...європейський, раз/за/разом, немов/би/то, Д(д)екларація П(п)рав Л(л)юдини, східно/європейський, вього/на/всього, м...ясо/молочний, багато/тисячний, спагет...і, чин/чином, по/латині, люби/мене (рослина), від/казна/чого.

4 бали

4. Визначити рід іменників.

Папараці, торнадо, цунамі, жалюзі, динго, есе, цеце, івасі, філе, авеню.

5 балів

5. Відновити первісну форму фразеологізмів із переплутаними компонентами (рід і число прикметників можна змінювати).

Троянська праця, нитка Тантала, ведмежа пісня, Сізіфів кінь, Аріаднина мова, муки Езопа, крокодиляча послуга, лебедині сльози, Гераклова арфа, Еолові подвиги.

5 балів

 

 

 

Усього 30 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9       клас

1.     Розгорніть подану цитату в роздум.

«Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе, ходитимеш у темряві…»                                                                  Г. Сковорода

 

12 балів

2.Поставте розділові знаки. (1б.) Підкресліть головні і другорядні члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови (2б.) Зобразіть подане речення схематично. (1б.) Дайте загальну характеристику синтаксичній конструкції. (2б.)                                                                 

 

То перенизують небо низкою дикі качки дрібно тріпаючи гострими крильцями то пересунеться важкий бусел простягнувши назад свої довгі як ломаки ноги.

                                                                                                                          6 балів

3. Замінити неузгоджені означення узгодженими.

Квиток для проїзду, навантаження на тиждень, спорядження для альпіністів, канал зап’ястя, бібліотека парламенту, звіт аспірантів, діяльність серця, мандат депутата, розслідування журналіста, погляд дилетанта.

                                                                                                                 5 балів

4.Скласти розповідні речення, вживаючи подані словосполучення

           (числа записати  словами).

                    850 депутатів (О.в.);

                    648 машин (М.в.);

                    345 кілограмів (О.в.);

                    162 книжки (Р.в.)    

                                                                                                                  4 бали

  5. В поданих реченнях вказати омоніми, омоформи, омофони,  прокоментувати їх стилістичну роль.

                   1. Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав упав.

                   2. Твої листи зів’ялим листом пахнуть.

                   3. А нам не до суму за гонорарну суму.

 4. Вересню мій, веслами греби, ждуть тебе на березі з кошиком    гриби.

                                                                                                                 4 бали

 

    6. Подані нижче цитати оформіть відповідно до правил.

Шевченко оспівував безсмертя Прометеєве, його розшматоване серце що знову оживає і сміється знову.

Кожен українець повинен знати хоч одну-дві чужі мови писав Б. Грінченко і вчити змалечку того своїх дітей.

                                                                                  

                                                                                                                 4 бали

 

Усього 45 балів

 

10         клас

1.Побудуйте  роздум у публіцистичному стилі, ствердивши або спростувавши тезу:           

І європейцем я живу в краю Шевченка і Богдана.                                       П.Мак

12 балів

2. Поставте розділові знаки. (1б.) Підкресліть головні і другорядні члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови (2б.) Зобразіть подане речення схематично. (1б.) Дайте загальну характеристику синтаксичній конструкції. (2б.)         

Тріпочуться слова мов бджоли на дощі

Вривається розмова ледве розпочата

Спалахують думки й ховаються мерщій

І погляд мов метелик ясний і крилатий.

                                                        Б. Антонич

6 балів

3.  Назвіть неморфологічні способи словотворення. Згрупуйте за способом словотворення подані слова.

«Дніпро» (готель), Гончар, вічнозелений, минуле, добраніч, Півні (село), край (дороги), військовий, черговий, вищезазначений.

6 балів

4. Установіть відповідність між словом і його синонімічним рядом

1) апологет          а) віровідступник, безбожник; атеїст, поганин, вільнодумець

 

2) анальфабет     б) супротивник, конкурент, суперник, антагоніст

 

3) анахорет           в) неписьменний, неграмотний; неук, невіглас, профан,        неотеса

 

4) єретик               г) оборонець, захисник; ревнитель, прославитель

 

5) неофіт               ґ) відлюдько, самітник, пустельник, аскет, схимник

 

6 ) опонент            д)нововірець, новонавернений, новохрещений

6 балів

5. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники.

        Казарма була на 1749 (боєць). На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася зустріч з 8593 (виборець).

5 балів

6.Запишіть п’ять прислів’їв з антонімами, які б характеризували  поведінку й діяльність людини.

5 балів

Усього 40 балів

11  клас

1.Побудуйте  роздум у публіцистичному стилі, ствердивши або спростувавши тезу:                 

Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить, бо, хтівши догодить обом, він стане злу рабом.                                       І. Франко

12 балів

2.Поставте розділові знаки. (1б.) Підкресліть головні і другорядні члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови(2б.) Зобразіть подане речення схематично. (1б.)Дайте загальну характеристику конструкції. (2б.)             

         Забрівши у хащі закутаний у вітер

         Накритий небом і обмотаний піснями

         Лежу мов мудрий ліс під папороті квітом

         І стигну і холону й твердну в білий камінь.

Б. Антонич

6 балів

                                                              

3. Складіть речення, в яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо та разом або через дефіс.

6 балів

 

4.          Від поданих дієслів утворіть дієслова 3-ої особи множини.

Гудіти, свистати, сопіти, бігти, мастити, колоти , чистити, молоти, клеїти, бурмотіти. 

5 балів

 

5. Від наведених сполучень іменників із числівниками утворіть і запишіть складні прикметники. 

163 тисяч, 297 мільйонів, 36 поверхів, 129 тисяч, 300 мільярдів, 465 днів.

                                                                                                                 3 бали

5. Яку функцію у кожному з речень виконує порівняльний зворот ?

 На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки.

 І місяць наче наголос над літерами хат.

 Тихесенько стукає в шибку бентежне, як сон, зітхання.

                                                                                                                 3 бали

6. Поставте іменники у формах давального й орудного відмінків. Поясніть правопис відмінкових закінчень.

         Любов, путь, біль, листоноша, попіл, мораль, верф, нежить, нехворощ, тюль.

5 балів

 

 

Усього 40 балів