Web –ресурси для філологів

Веб-ресурси для філологів

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/
"Мова інфо": http://www.mova.info/
Словники на mova.info: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61
Електронний підручник української мови: http://mova.info/pidruchn.aspx
Український лінгвістичний портал: http://ulif.org.ua
Cловники України on-line від Українського лінгвістичного порталу: http://ulif.org.ua/ulp/dict_all/index.php
Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн: http://www.slovnyk.net/
Словник іншомовних слів: http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml
Український портал "Перекладач": http://perevod.uaportal.com/
Українська Вікіпедія. Вільна енциклопедія: http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття
Освітній портал України: http://osvita.org.ua/
Донецький національний університет: http://www.donnu.edu.ua/
Донецький лінгвістичний портал: http://www.mova.dn.ua/
Онлайн-словники компанії "Мєдіалінгва" на Меті. Англійська, французька, німецька, іспанська мови. Понад 25 тематичних словників: http://multilex.meta.ua/
Сайт "Весна". Українсько-білорусько-польсько-російсько-англійський тлумачний словник:  http://www.slovnyk.org.ua/
Словники й енциклопедії в режимі онлайн: http://dic.academic.ru/
Я розмовляю українською. Антисуржик: http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/
Українські онлайнові словники. Лінгвістичні мовні ресурси та розваги,  „CyberMovalogo" — англійсько-український, англійсько-український Pro, українсько-англійський словники: http://lingresua.tripod.com/
Українські неологізми: http://words.volyn.net/
Семиотические исследования и электронная библиотека: http://www.lib.semiotics.ru/
Журнал "Критика и семиотика": http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm
Журнал "Дискурс":  http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse.htm
Бібліотека української і зарубіжної літератури: http://www.ukrlib.com.ua/books
Електронна бібліотека української літератури: http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html
Бібліотека української літератури: http://books.ms.km.ua/
"Бібліотека кошового писаря": http://www.pysar.net/(перша адреса http://pysar.tripod.com)
"Українська бібліотечка" Сергія Синила: http://library.org.ua
Електронна бібліотека "Чтиво": www.chtyvo.org.ua
Національний корпус російської мови: www.ruscorpora.ru
Сусов Иван Павлович. История языкознания: http://lib.ru/TEXTBOOKS/yazykoznanie.txt
Лінгвістична бібліотека на російському освітньому порталі auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru/aud/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=discDesc&discipline_id=10
Лінгвістична література на linguists.narod.ru:
http://linguists.narod.ru/downloads1.html
Читальний зал з проблем перекладознавства на linguists.narod.ru:
http://linguists.narod.ru/readh.html
Автоматична обробка тексту: http://www.aot.ru//
Сайт з розпізнавання та синтезу мовлення в Україні: http://www.speech.com.ua/
Російсько-українські словники: "Російсько-український академічний словник" (1924-1933) за редакцією акад. А.Е. Кримського та акад. С.О. Єфремова; О.Ізюмов. Російсько-український словник (літери А–Ж, Р–Я, 1926, 1930);  В. Підмогильний, Є. Плужник.  Російсько-український фразеологічний словник (1928); Російсько-український словник технічної термінології (І.Шелудько, Т.Садовський, 1928); Російсько-український словник ділової мови (М. Дорошенко, М.Станиславський, В. Страшкевич, 1930); Російсько-український словник правничої мови (В. І. Войткевич-Павлович, Г. Д. Вовкушівський та інші, 1926); Російсько-український словник сталих виразів (І.О.Вирган, М.М.Пилинська, 1959): http://r2u.org.ua/
Он-лайн словники та он-лайн перекладачі:  http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php
Бик І.С. Теорія і практика перекладу. Тексти лекцій: http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/
Короткий словник лінгвістичних та перекладацьких термінів (Бик І.С.):     http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm
Бібліотека "Віртуальна Русь". Розділ "Мовознавство": http://ruthenia.info/text/lang/index_all.htm
Бібліотека  "Ізборник". Наукові праці з мовознавства:  http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm
Німецька мова - історія і сучасність. Персональний сайт Пузика Андрія Анатолійовича: http://apuzik.deutschesprache.ru/
Лінгвістичний форум: http://lingvoforum.net/
Персональный сайт профессора Майи Владимировны Всеволодовой http://www.vsevolodova.ru/
Сайт Лінґвістичного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка: http://www.langs.com.ua/
Тищенко Костянтин. Метатеорія мовознавства. Монографія:
http://www.langs.com.ua/publics/KM/Metateoria/index.htm
Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка: http://journlib.univ.kiev.ua/
Російський філологічний портал: http://www.philology.ru/
Російська асоціація лінгвістів-когнітологів: http://www.ralk.info/
Міжнародна конференція з комп'ютерної лінгвістики "Діалог" (Росія): http://www.dialog-21.ru/