РЕЦЕНЗІЯ На електронний посібник «Правознавство» 9- клас загальноосвітніх навчальних закладів.

РЕЦЕНЗІЯ

На електронний посібник«Правознавство»

9- клас загальноосвітніх навчальних закладів.

Авторський колектив Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: В.А.Васильєва, Н.Р.Кобецька, М.В.Логвінова,Ю.І.Микитин, І.І.Банасевич, В.І.Розвадовський, І.В.Козич, (обсяг – 304 с.) та методичні рекомендації по користуванню посібником.

Рецензований електронний посібник «Правознавство»9- клас відповідає вимогам чинної навчальної програми Міністерства освіти і наукиУкраїни «Правознавство. Практичний курс». Посібник має свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №58635 Державної служби інтелектуальної власності України 13 лютого 2015 року. Електронний посібник – новий високоякісний засіб навчання, підготовлений фахівцями Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за загальною редакцією професора В.А. Васильєвої.

Законодавство України постійно змінюється. Методичне опрацювання програми та підручників є частиною процесу створення електронного посібника, яка повністю визначає його якість й ефективність. Електронний посібник має структуру, аналогічну до підручників, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Результатом роботи є так звана основа (або каркас) – загальна структура електронного посібника, що включає не лише перелік тем, але і міжгалузевих зв’язків, термінів і визначень для гіперпосилань.Демонстраційні можливості вивчення курсу збагачено довідковою інформацією у вигляді таблиць, діаграм, словника термінів, слайдів, анімацій. Посібник написаний з урахуванням змін Кримінально-процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Сімейного кодексу та інших нормативно-правових актів України. Матеріал посібника є доступним для копіювання та виведення на друк.

Електронний посібник є динамічним, відкритим для розвитку і вдосконалення, автори вносять зміни до модулів після оновлення програми та прийняття Верховною Радою України змін до законодавства і відправляють на електронну пошту кожного вчителя, який зареєструвався і включений у базу користувачів.

Таким чином перевагами такого засобу є

можливість швидкого і доступного внесення змін (оновлення, модифікація) та доповнення змісту;

забезпечення активного зворотнього зв’язку, тобто миттєва реакція електронного навчального посібника на якусь дію законодавця та користувача (саме ця функція повною мірою сприяє самостійному навчанню, підвищенню рівня фахово-функціональної компетентності вчителів, а у перспективі і учнів).

Водночас посібник покликаний не замінити друковані видання, а доповнити за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді. Автори зробили акцент на ключових питаннях галузевого права з точки зору юриспруденції. Посібник містить опорні схеми, таблиці, завдання для самостійної роботи в класі. Матеріали посібника можуть бути використані для мультимедійної візуалізації на уроках правознавства.

Для підвищення фахово-функціональної майстерності вчителів правознавства, старшим викладачем Юридичного інституту Прикарпатського національного університету кафедри судочинства Кульчак Л.С розроблені методичні рекомендації. У рекомендаціях містяться загальні відомості про курс та поради щодо користування. Слушними для вчителів правознавства, які викладають курс вперше або після тривалої перерви будуть рекомендації щодо аналізу нормативно-правових актів, порівняння юридичних понять і явищ, розв’язання юридичних ситуацій, вирішення юридичних завдань.

Посібник створений у рамках співпраці між Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти відповідно до угоди «Про партнерство»(2013 р.). Подібного посібника з правознавства на даний час в Україні немає.

Електронний посібник авторського колективу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за редакцією В.А.Васильєва, заслуговує бути схваленимдля використання у загальноосвітніх навчальних закладах області.

 

 

Методист лабораторії                                                        С. Бондаренко

суспільно-гуманітарних

дисциплін