Нормативно-правові документи

 

Конвенція Ради Європи 
про заходи щодо протидії торгівлі людьми

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_858

 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми

і з експлуатацією проституції третіми особами

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_162

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про протидію торгівлі людьми

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

 

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_791

 

 

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми

на період до 2020 року

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-п

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08 квітня 2016 року № 405

«Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року у вересні 2018 та жовтні 2019 році» 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKa0d5amRpZ3h5M28/view