Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання(у двох частинах)
Математика. Частина ІІ. Профільне навчання.Факультативи та курси за вибором для 10-11 класів.
Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання(у двох частинах)
Математика. Частина І.Допрофільна підготовка. Факультативи та курси за вибором для 5-9 класів.
Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів(за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)