Формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного обсягу знань з мови, читання

Три кроки ведуть до успішної комунікації.                                                                        Перший крок – знати, чого хочеш.                                                                                                                               Другий – знати, чого хоче твій партнер.                                                                                                                           Третій – як вам обом прийти до перемоги.

                                                                                                                                                                                                Д.Лаборд

25 листопада 2015 року наукові співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України були запрошені на семінар учителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Івано-Франківська  з теми «Формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного обсягу знань з мови, читання». Семінар відбувся на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням окремих предметів (директор Я.Олексин). Метою, якого було підвищити  науково-методичний рівень педагогів щодо формування комунікативної компетентності в учнів початкових класів.

Формування компетентності учнів — найактуальніша проблема школи. Серед основних предметних компетентностей значна роль відводитьсясамекомунікативній, тому, що вона означає не лишевмінняспілкуватисярідною та іноземнимимовами, а ще й характеризується вміннями взаємодіяти з людьми та подіями, є невід’ємноюскладовоюроботи в колективі.

Учасники заходу мали змогу в он-лайн режимі поспілкуватись з  Н.Лук’янчук, кандидатом  психологічних наук, завідувачем сектору «Соціалізація обдарованої дитини» Інституту обдарованої дитини НАПН України, яка звернула увагу напедагогічну  фасилітацію  як  вид діяльності, який має за мету допомагати дітям в усвідомленні себе як самоцінності, підтримувати їх прагнення до самореалізації, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізовуватиціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі організації гуманістичного, діалогічного, суб'єкт-суб'єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри.

Досвідом роботи щодо ефективного впровадження інноваційних технологій навчання поділилися педагоги - учителі початкових класів СШ №5: Л.Сливанюк, В.Роп’як, Г.Петрович, Г.Польчій, Н.Карпінська. Вчителі міста взяли активну участь в інтерактивному занятті з елементами тренінгу «Мова педагога – взірець для вихованців», який провела логопед М.Трохимчук.О.Микитин,завідувач Івано-Франківського регіонального центруІнституту обдарованої дитини НАПН в своєму виступі зазначила, щосьогодні вчитель початкової школи повинен не тільки давати знання, уміння, навички, а, в першу чергу, створювати передумови для розвитку учня як гармонійної особистості, спроможної успішно навчатися в основній школі.

При підведенні підсумків учасники семінару відзначили актуальність проблеми, високий рівень підготовки та практичну значимість семінару для подальшого використання у роботі з дітьми.