Перелік джерел

Рекомендовані джерела

а) основні:

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання оцінювання. Відділ сучасних мов, Страсбург. Видавництво «Ленвіт», Київ, 2003 р.

 2. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник// Автор -уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. –К.: А.П.Н., 2002 р.

 3. Коваленко О.// Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. ж. «Іноземні мови в навчальних закладах», № 4 2007 р., С-. 9-16.

 4. Про вивчення іноземних мов у 2007-2008 н.р.// Методичні рекомендації. ж. «Іноземні мови в навчальних закладах», № 3, 2007 р., С.- 6-12.

 5. Буренко В.М. Основи методики викладання іноземних мов . - Київ, 2001 р.

 6. Г.Сиротенко. Шляхи. оновлення освіти: методичний аспект.Х.2003 р.

 7. О.М.Пєхота. Освітні технології, К.,2003 р.

 8. П.Матвієнко. Орієнтир на освітні технології. Педагогічні технології: Досвід. Практика. Довідник. Полтава, 1999 р.

 9. С. Ніколаєва. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, „Ленвіт”, 2004 р.

 10. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови/ Перекл. Л. В. Биркун.-Oxford University Press,1998 .

 11. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

[1-11]

 

б) додаткові:

 1. Куриш С. М., Микитюк С. М. Науково - методичний вісник Випуск II. Іноземні мови., Чернівці, „ Черемош”, 2004 р.

 2. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови Oxford University Press 1998.

 3. Harmer J. How to Teach English. Pearson. /Longman, 2007.

 4. Ляховицький М., Миролюбов А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Высшая школа, 1982 р.

 5. Ніколаєва С., Петращук О. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання. К.: Ленвіт, 1997 р.

 6. Гапонова С. Розвиток особистості старшокласника у процесі навчання аудіювання іноземною мовою. //Іноземні мови. – 2002 р. - №2.

 7. Метьолкіна О. Ігри для навчання аудіювання молодших школярів. //Іноземні мови. – 1997 р. - №4.

 8. Шава Т. Сучасний урок французької мови. Методичний посібник. Луганськ. Знання.2006 р.

 9. Моспан М.Использование компютера в обучении иностранному языку. /Збірник наукових праць.-2005р.-№3.-С.183-189 .

 10. Білокопитова Л.Я. Відкритий урок у 5 класі з теми “ Traditional Ukrainian Cuisine”? n 32 (222).

 11. Дорофеєва Л.Г. Конспект уроку в 7 класі з теми « Значення спорту в житті людини», №32(222).

 12. Івашньова С., Білоусова М. Вивчаємо – порівнюючи (Бінарний урое з німецької та англійської мов) //Іноземні мови. – 2005 р. - №5.

 13. Шовкович Н., Реклама-реальність сучасності. (Інтерактивний урок в 11 класі) // Іноземні мови. – 2008 р. - №4.

 14. Жарко С. Як захопити мовою. (із вчительської енциклопедії навчальних ігор) // Іноземні мови. – 2008 р. - №5-6.

 15. www.britishcouncil.org.ua .

 16. www.goethe.de/ukraine

www.daad.org.ua/ukr/studium

www.dw-world de/dw/article/

www.eagrandom. com

www. deutsche-welle.de

www.teiland.org.ua/

www.schulweb de/de/schulsuche/liste.html

www.globalgateway.org

www.guon.kiev.ua

www. ekp-anmeld@goethe.de

 1. Європейський Мовне Портфоліо. Проект української версії для учнів 12-17 років./ уклад. О.Карпюк.- Тернопіль:Лібра Терра, 2008 р.-112 с.

 2. Прокопова О.С. Зовнішне незалежне оцінювання у системі оцінки якості освіти// Вісник ТІМО -Х.: «Факт».-2007 р.-№9.

 3. ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання// Вісник ТІМО -Х.: «Факт».-2008 р.-№11-12.

 4. Жерар Франсуа-Марі, Ксав'є Роеж'єр. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Пер. з франц. М. Марченко. — К.: К.І.С., 2001 р. — 352 с.

 5. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р.: Інформаційні матеріали/ Український центр оцінювання якості освіти: Уклад.: І.Л.Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007 р. – 288 с.

[12-33]