In-Service Training Courses

Інформаця щодо організації курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов: навчальні програми, спецкурси, форми навчання, навчальні та змістові модулі, оцінювання, докурсова робота.

Завантажити презентацію