Критерії оцінювання на 2016 навчальний рік
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Відповідно до Наказу МОН України від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня
Відповідно до Наказу МОН України від 29.05.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409»
Список навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2014/2015 навчальному році
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2014/2015 навчальному році. Основна і старша школа
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році
У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua
Програма з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (5 - 9 класи). ПРОЕКТ
Пропонуємо для ознайомлення ПРОЕКТ програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (5 - 9 класи)
Положення про порядок здійснення апробації власних методичних розробок на присвоєння педагогічних звань
Власна методична розробка на присвоєння педагогічних звань вимагає новаторського підходу до розв’язання проблем, коли автор висуває ідеї, що мають значення в системі освіти (закладі). Кандидат на присвоєння у своїй роботі повинен: * провести огляд і аналіз літератури з розглянутої теми; * описати й обґрунтувати роботу з виділенням новизни, актуальності та практичної значущості, включаючи концепцію, принципи та інші елементи проблеми; * оцінити й проаналізувати результативність на основі наукових методів збору й обробки інформації; * дати рекомендації з упровадження ВМР в практику інших навчальних закладів; * навести список використаної літератури відповідно до бібліографічних вимог. Автор має запропонувати педагогічну ідею, її методичне втілення, практичне значення та дотримуватись відповідності змісту кожної з цих трьох складових.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24. Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. Державний стандарт початкової загальної освіти (далі — Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.