Методичні рекомендації ДПА 9 клас

Алгоритм

підготовки до ДПАз географії, 9 клас

( методичні рекомендації для вчителів)

Згідно чинного законодавства (Положення про державну підсумкову атестацію, листи, накази МОН України, головного управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА), матеріали для проведення ДПА готуються вчителем, не пізніше 1 травня передаються директору ЗНЗ і до проведення ДПА зберігаються у сейфі директора школи.

                   З метою однозначності  «правил»  проведення ДПА в областірекомендуємо вчителям дотриматися такого алгоритму дій:

1.     Вивчити документи, які регламентують закінчення навчального року та проведення ДПА (лист МОН України від 17.02.2011р  № 1/9 – 109;  наказ головного управління  освіти і науки ОДА від 12.03.2011р №189).

2.     Придбати  збірник завдань для ДПА з географії  (рекомендований МОН).

3.     Уважно ознайомитися із структурою та змістом збірника. Вивчити всі рекомендації та вимоги щодо структурування  атестаційних завдань,  термінів виконання,  виставлення балів, оформлення  атестаційних робіт (сторінки 3, 4, 185).

4.     Завчасно ознайомити учнів  з особливостями оформлення атестаційних робіт, заповнення бланків відповідей, вимогами щодо організації процесу ДПА (заборона користуватися таблицями, схемами, довідниками, картами, атласами і т.д., обмеження в часі, відсутність поля бланку відповідей для виправлення відповідей).

5.     Із наявних у збірнику 30 варіантів, вчитель обирає не менше 10 варіантів  (при кількості учнів 31 і більше готується 20 варіантів).

6.     Всі обрані варіанти підготувати на окремих листках формату А4 (ксерокопія має бути якісна, можна використати звичайний збірник, розділивши його за варіантами, скріпивши аркуші одного варіанту між собою ), номер варіанту та номер сторінки, зазначені в збірнику повинні бути анульовані, а всі варіанти нумеруються  по порядку (1, 2, 3,……10). Оскільки  завдання для ДПА добирає школа, у закладі має бути задокументовано цей процес та відповідність варіантів збірника варіантам на ДПА (1 варіант збірника – 1 варіант на ДПА, 13 варіант збірника  - 2 варіант на ДПА …) – додаток до наказу по школі про ДПА.

7.     Підготувати  бланки відповідей на кожного учня. На бланку відповідей у верхньому лівому кутку поставити  штамп школи, внизу бланка відповідей виставляється результат ДПА: зазначаються бали та оцінка (див. зразок). Також на бланку відповідей оцінка завіряється підписами голови та членів комісії.

8.     Підготувати  окремі листки зі штампом школи для  завдань з  розгорнутими відповідями, а також передбачити аркуші для чернеток, оскільки тестові завдання містять географічні задачі, які учні мають розв’язати (подвійний листок із учнівського зошита). Підпис цього листка буде зроблено під час проведення  ДПА учнем за зразком бланку відповідей.

9.    Кожен учень перед початком атестації сам обирає варіант завдання шляхом жеребкування. Для зручності проведення  жеребкування слід  підготуватиномерки відповідно до кількості і нумерації підготовлених варіантів. Вибравши номерок, учень отримає відповідний варіант завдання + бланк відповідей + контурну карту  + аркуші у клітинку зі штампом + аркуші для чернетки.  Якщо у класі велика кількість учнів (20-30) або навпаки  - до 10,  вчитель може самостійно роздати завдання учням без жеребкування. Спосіб вибору варіанту  - учні вибирають чи вчитель роздає завдання  - обирається вчителем).

10. Відлік часу виконання  атестаційної роботи починається після проведення інструктажу і становить 90 хвилин.

11.Блок-схема: вузол: ГБлок-схема: вузол: АБлок-схема: вузол: Т Завдання на контурній карті виконуються тією ж ручкою, що й тести. Учень самостійно розробляє легенду карти (умовні знаки, звичайно мають відповідати загальноприйнятим, але допускаються варіанти, коли учень сам визначає умовні знаки, або позначає окремі об’єкти цифрами). Якщо позначаються, наприклад, регіони вирощування основних технічних культур, учень сам обирає умовні знаки, наносить їх на контурну карту, враховуючи вимоги до виконання завдань на контурній карті. Для оцінювання даного типу завдань, використовуються критерії оцінювання практичних робіт (додаються). Звичайно, на оцінку не може впливати лише кількість нанесених об’єктів. Враховується точність, об’єктивність, охайність нанесення, повнота розкриття даного питання. Вчителю доречно попередньо визначити вимоги до виконання такого типу завдань і ознайомити з ними учнів. Якщо мова йде про нанесення головних ТЕС, АЕС, ГЕС, то ключовим словом є «головні»: АЕС наносити всі, ГЕС – всі, а ТЕС – найбільші…Умовні знаки можуть бути як стандартні, так і вироблені учнем:

-         АЕС;             - ТЕС;                - ГЕС.

12. Бланки завдань і чернетки  учні не здають. Бланки відповідей, завдання на контурній карті, аркуші з розгорнутими відповідями здаються на перевірку. Голова та члени атестаційної комісії  підписують як бланки відповідей, так і аркуші з розгорнутими відповідями.

13. Перевірка атестаційних робіт:

-         на бланку тестів під час перевірки кожного завдання виставляти його оціночний бал справа на вільному місці рядка (див. зразок);

-         на аркушах для виконання завдань з розгорнутою відповіддю (аркуші в клітинку) також обов’язково проставляються бали за кожне завдання.

14. Оцінювання завдань:

-         Тести  1 – 20      по 0,5 б

-         Тести  21-25       по 0,5 б за кожну правильну відповідь

-         Тести  26-30       по 1 б за правильно встановлену послідовність

-         Завдання 31-34, 36  по 5 балів.

-         На бланку відповідей зазначається сума балів, а також оцінка (відповідно до таблиці відповідності отриманих балів оцінкам за 12-бальною шкалою)

15. Перевіряючи виконання завдань,  вчитель оцінює їх відповідними балами, визначає суму балів, яка не може бути більшою за 50!

 

Б

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-19

20-25

26-31

32-37

38-43

44-46

47-50

О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

16. Отримані результати фіксує на бланку відповідей (зразок).

17.Члени комісії перевіряють об’єктивність оцінювання та підписують аркуші з розгорнутими  відповідями,  бланки  відповідей, заповнюють і підписують протокол ДПА (2 екземпляри).

 

Отже, процедура проведення ДПА може бути наступна:

1)     Учні зайняли місця у підготовленому приміщенні (чистому, добре освітленому, без карт, схем і решти «зайвих» предметів), бажано, щоб сиділи по одному за партою у шахматному порядку;

2)     Організаційний момент: вчитель ще раз знайомить учасників ДПА з умовами, роздає бланки завдань, бланки відповідей, аркуші для теоретичних завдань, контурні карти, аркуші для чернеток, проводить інструктаж;

3)     Члени комісії заповнюють протокол ДПА згідно вимог;

4)     Всі учасники дотримуються відповідних  правил: комісія присутня на ДПА у повному складі, учні можуть вийти (за потребою) з класу, поклавши на стіл бланки, аркуші, чернетки;

5)     Якщо на ДПА присутні представники установ управління освіти, вони спостерігають за проведенням ДПА, але ні в якому разі не втручаються,  адже вони не є членами атестаційної комісії!;

6)     Учні, виконують тестові завдання, позначаючи  правильні відповіді у відповідному квадратику;   для розв’язування задач, використовують чернетки; учні можуть змінювати свої відповіді у бланках завдань, вносячи зміни (виправлення) у поля для відповідей;

7)     Заповнивши поля для відповідей на бланках завдань, переносять відповіді у бланк для відповідей, заповнюючи відповідні поля; виправлення на бланку відповідей є помилкою – 0 балів (бланк відповідей можна заповнити наприкінці ДПА, передбачивши для цього необхідний час);

8)     Відкриті тестові завдання (№ 31-34) виконуються на проштампованих  аркушах в клітинку, які потім оцінюються вчителем, їх також підписують всі члени комісії;

9)     Завдання на контурній карті виконується ручкою!;

10)           Після виконання завдань (у відведений час), члени комісії збирають бланки відповідей, аркуші з розгорнутими відповідями і контурні карти (можуть бути розміщені на другій сторінці бланку для відповідей); бланки завдань і чернетки залишаються в учнів;

11)           Атестаційні роботи перевіряються комісією, оцінюються відповідно до критеріїв (якщо тестовий бал є десятковим дробом (наприклад,   39,5), при переведенні в оцінку, округлюється до цілого числа (40), але у  бланк заносимо точні результати (39,5)!

12)           Оприлюднення результатів ДПА відбувається протягом часу, визначеного нормативними документами.

Зразок бланку відповідей