ПИТАННЯ ДО XIV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ЕКОНОМІСТІВ

Питання на чвертьфінал та півфінал

1. Чи має золото інвестиційну привабливість?

2. Волонтерство як соціально-економічне явище.

3. Аграрний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку.

4. Децентралізація державного управління в Україні та її соціально-економічні наслідки.

5. Чи є податкова система в Україні ефективною?

6. Ринок нерухомості в Україні та тенденції його розвитку.

7. Роль митної системи в економічному розвитку країни.

8. Комерційна таємниця та система її охорони.

9. Стимулювання персоналу фірми з метою досягнення найвищої економічної ефективності.

10. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами.

11. Україна: держава на морі чи морська держава?

12. Чому скорочується чисельність населення України?

13. Ринкова ніша та конкурентні переваги фірми.

14. Вплив життєвого циклу товару на маркетингову стратегію фірми.

15. Вивчення поведінки споживачів та вибір фірмою цільових ринкових сегментів.

16. Валютні ризики у підприємницькій діяльності та механізм їх мінімізації.

17. Франчайзинг у бізнесі: історія розвитку, переваги та недоліки, сучасні тенденції.

18. Стратегія досягнення фірмою конкурентних переваг за рахунок зниження витрат.

19. Вплив соціальних чинників поведінки споживача на цінову стратегію фірми.

20. Джерела фінансування та ефективність інноваційної діяльності фірми.

 

Питання на фінал

1. Вплив зовнішнього середовища конкурентної фірми на обсяги її виробництва.

2. Санація неплатоспроможної фірми в рамках процедури банкрутства.

3. Життєвий цикл фірми та антикризове регулювання її розвитку.

4. Інвестиційна діяльність комерційних банків України: аналіз сучасного стану та тенденції розвитку.

5. Аналіз розвитку економіки незалежної України з точки зору теорії економічного циклу.