Порядок проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності,

згідно з  Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від 01.08.2001р. № 563,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2001р. за № 969/6160

   

Перед початком навчальних занять один раз на рік проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджується наказом керівника закладу освіти.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторонці журналу обліку навчальних занять. В кабінетах хімії, фізики, інформатики, біології, майстернях трудового навчання має бути окремий журнал вступного інструктажу, який оформляється за такими графами:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу особи, яка проводила інструктаж

Клас

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис

особи, яка проводила інструктаж

особи, яку інструкту-вали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинний інструктажпроводиться на початку навчального року, наприкінці навчального року перед канікулами, а також перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на уроках, де проводиться лабораторна чи практична робота.

Первинний інструктаж  проводиться на початку занять у кабінеті (в І і ІІ семестрі),  перед початком канікул. Запис про проведення даного інструктажу здійснюється в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті.

До первинних інструктажів необхідно включити питання електробезпеки, правила внутрішнього розпорядку в кабінетах, питання пожежної безпеки, правила поведінки з отруйними, вибухонебезпечними речовинами, надання медичної допомоги при ураженні електричним струмом, правила і вимоги гігієни та санітарії, порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

Журнали інструктажів повинні бути пронумерованими, прошнурованими і скріпленими печаткою керівника навчального закладу.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять,  на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Позаплановий інструктаж проводиться в разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті.

Цільовий інструктаж проводиться  у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання території, робота на навчально-дослідній ділянці). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів.

Учні розписуються в журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

 

Інструкції  з охорони праці, затверджуються, про що повинен бути написаний наказ:

 

м. Івано-Франківськ

 

«___» __________20__ р.                                                                                   № _____

 

Про затвердження інструкцій

з охорони праці      

 

     Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» і «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та з метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, а також підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць

 НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити посадові інструкції для педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи.
  2. Затвердити інструкції з охорони праці для кабінетів: фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстерень, спортзалу, кабінету допризовної підготовки та тиру, а також при проведенні позашкільних, позакласних та масових заходів.
  3. Затвердити інструкції з охорони праці для обслуговуючого персоналу, а також з електро- та пожежної безпеки.
  4. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи ____________________.
  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор     

Зразок сторінки для ведення інструктажу в одному класі

Клас_____________

 

№ з/п

Прізвище, ім’я учня

Дата

Підпис учня

Підпис вчителя

Дата

Підпис учня

Підпис вчителя

Дата

Підпис учня

Підпис вчителя

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Клас

Назва інструктажу, назва інструкції

Прізвище, імя, по батькові особи, яка проводила     інструктаж

 

Підпис особи, яка проводила інструктаж