Положення про обласний турнір юних біологів

Затверджено наказом управління

освіти і науки облдержадміністрації

№ 301 від 17.09.2004

«Про проведення І та ІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад

та турнірів у 2004-2005 навчальному році»

 

Положення

про обласний турнір юних біологів

 

І. Загальні положення

 1. Положення про обласний турнір юних біологів розроблено на основі чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.
 2. Турнір проводиться щороку у жовтні місяці між командами, які представляють загальноосвітні навчальні заклади області або є збірними командами від районів (міст).
 3. Основним завданням турніру є стимулювання творчого розвитку учнів, виявлення обдарованих дітей, підготовка їх до Всеукраїнської олімпіади з біології (екології), формування команди для участі у Всеукраїнському турнірі юних біологів.
 4. Організаторами та координаторами турніру є управління освіти і науки облдержадміністрації та обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
 5. Для організації та проведення турніру юних біологів створюються оргкомітети, а для оцінювання виступів команд-учасників турніру – журі.
 6. Для вирішення суперечливих питань, розгляду апеляцій на турнірі присутній експерт-консультант, який незалежний ні від оргкомітету ні від журі турніру і є визнаним фахівцем у галузі біології.
 7. Обласний турнір юних біологів проводиться за завданнями, складеними для Всеукраїнського турніру юних біологів.
 8. Переможців турніру визначають за результатами командної першості відповідно до рішення спільного засідання журі та оргкомітету турніру.
 9. Склади оргкомітету, журі, лічильних комісій, ведучих, кандидатура експерта-консультанта затверджуються відповідним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

ІІ. Проведення турніру

 1. Обласний турнір юних біологів проводиться у жовтні кожного року за умови наявності команд, бажаючих взяти участь у турнірі.
 2. Заявка на участь команди затверджується начальником відділу (управління) освіти та подається до оргкомітету турніру керівником команди до 20 вересня.
 3. Команду на обласний турнір юних біологів супроводжує один керівник.
 4. Відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі та на час проведення турніру покладається на керівника команди.
 5. Витрати на проїзд та харчування дітей-учасників турніру, відрядження керівників команд здійснюються за рахунок відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) або навчальних закладів, які відряджають команди.
 6. База проведення турніру визначається оргкомітетом.
 7. Графік проведення чвертьфінальних боїв, час проведення півфінального та фінального боїв визначаються оргкомітетом в залежності від кількості команд, що заявилися на турнір.
 8. Місце команди у графіку визначається жеребкуванням у день відкриття турніру.
 9. Команда-переможець турніру юних біологів визначається за підсумками чвертьфінальних, півфінального та фінального боїв.
 10. Якщо на турнір заявлено менше ніж шість команд, чвертьфінальні бої не проводяться.
 11. Якщо на турнір заявлено три або дві команди, проводиться тільки фінальний бій.

 

ІІІ. Учасники турніру

 1. У обласному турнірі юних біологів беруть участь команди, що складаються з 4–5 учасників, які є учнями середніх загальноосвітніх навчальних закладів. До складу команд можуть входити учні різного віку.
 2. Команду очолює капітан, який є її офіційним представником.

 

ІV. Оцінювання команд

 

 1. Кожен чвертьфінальний, півфінальний чи фінальний бій складається з біобоїв, кількість яких дорівнює кількості команд, що беруть участь у бою. Кожен біобій оцінюється окремо і незалежно від виступів команди у інших боях чи біобоях.
 2. При підготовці до турніру допускається використання будь-яких інформаційних джерел, консультування з фахівцями, колективне розв’язання завдань.
 3. Під час проведення бою кожна команда перебуває у ролі доповідача, опонента, рецензента, спостерігача (якщо у бою бере участь чотири команди).
 4. Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команд. Дію команди-спостерігача журі не оцінює.
 5. Кожен представник журі турніру виставляє кожній команді за кожен біобій одну з оцінок: -3; 3; +3; -4; 4; +4; -5; 5; +5. Представники журі, котрі виставили найвищу та найнижчу оцінки, повинні обґрунтувати своє рішення відразу після оцінювання.
 6. Лічильна комісія фіксує оцінки у протоколі, відкидає одну найвищу та одну найнижчу оцінку та переводить оцінки що залишилися у бали за шкалою:

-3 = 1 бал;                  3 = 2 бали;                 +3 = 3 бали;

-4 = 4 бали;                4 = 5 балів;                 +4 = 6 балів;

-5 = 7 балів;               5 = 8 балів;                 +5 = 9 балів.

4.10. Сума балів за кожен біобій кожній команді вираховується лічильною комісією та множиться на коефіцієнт:

                 доповідачу ╳1,5;

                  опоненту ╳1;

                  рецензенту ╳0,5.

 1. Лічильна комісія вираховує суму балів за цілий бій (за три або чотири біобої) і визначає місця командам: І; ІІ; ІІІ та ІV (за наявності команди-спостерігача).
 2. Лічильна комісія сумує бали за всі чвертьфінальні бої кожній команді та визначає місце кожної команди у загальному рейтингу за загальною сумою балів. Якщо команди набрали однакову суму балів, пріоритет віддається тій команді, яка займала вищі місця у чвертьфінальних боях (І, ІІ, ІІІ чи ІV).
 3. У півфінальному та фінальному боях зайняте місце (І, ІІ, ІІІ чи ІV) і є рейтингом команди.

V. Апеляції

 

 1. Апеляція подається керівником команди експерту-консультанту турніру в тому разі, якщо: команда вбачає порушення правил проведення бою ведучим, має претензії до роботи журі, відмічає порушення чинного Положення про турнір юних біологів.
 2. У тексті апеляції керівник команди повинен чітко і конкретно висловити суть претензій та побажань команди.
 3. Експерт-консультант має право відхилити апеляцію і вважати її безпідставною, якщо вона не відповідає пунктам 5.1. та 5.2.
 4. Розгляд апеляцій відбувається за участю голови журі турніру, представника оргкомітету, експерта-консультанта, а також осіб, до роботи яких апелюють, та керівника команди чи капітана команди, яка апелює.
 5. Під час розгляду апеляцій експерт-консультант має дорадчу функцію та науково обґрунтовано захищає інтереси команд, що апелюють.
 6. Рішення стосовно вирішення спірного питання приймається головою журі турніру, представником оргкомітету та експертом-консультантом.
 7. Під час розгляду апеляцій ведеться протокол.

 

VI. Правила турніру юних біологів

 

 1. Графік проведення чвертьфінальних боїв затверджується оргкомітетом з урахуванням кількості команд, які подали заявки на участь у турнірі. Графік повідомляється учасникам турніру в день відкриття турніру до жеребкування.
 2. У день відкриття турніру представником оргкомітету проводиться жеребкування за участю капітанів команд, на якому командам присвоюються номери. Таким чином учасники турніру дізнаються про суперників у чвертьфінальних боях у відповідності до відомого усім командам графіка проведення чвертьфінальних боїв.
 3. У кожному чвертьфінальному бою беруть участь 3 або 4 команди відповідно до графіка. Кожен бій складається з 3 або 4 біобоїв (в залежності від кількості команд, які беруть участь у бою).
 4. У кожному бою команда виступає у ролі доповідача, опонента, рецензента, спостерігача (якщо у бою бере участь 4 команди).
 5. Роль команди у першому біобою визначається жеребкуванням або невеликим конкурсом капітанів, який проводить представник від журі або ведучий. Роль команди у наступних біобоях визначається графіком, який складає ведучий до початку бою.
 6. Протягом бою команди не можуть консультуватися з будь-якою особою (у тому числі з керівником команди), котра  не є членом команди.
 7. Всі суперечливі питання під час проведення бою вирішуються ведучим з капітанами команд.

 

VII. Регламент біобоїв

 

 1. Опонент пропонує Доповідачу завдання (2 хв.)
 2. Доповідач приймає або відхиляє завдання (2 хв.)
 3. Підготовка до доповіді (2 хв.)
 4. Доповідь (7 хв.)
 5. Уточнюючі запитання Опонента Доповідачу та відповіді Доповідача (3 хв.)
 6. Підготовка Опонента до виступу (2 хв.)
 7. Виступ Опонента (5 хв.)
 8. Полеміка між Доповідачем та Опонентом (3 хв.)
 9. Уточнюючі запитання Рецензента Доповідачу та Опоненту, відповіді Доповідача та Опонента (3 хв.)
 10.  Підготовка Рецензента до виступу (2 хв.)
 11. Виступ Рецензента (3 хв.)
 12.  Полеміка Доповідача, Опонента та Рецензента (5 хв.)
 13. Заключне слово Доповідача, Опонента та Рецензента (по 0,5 хв.)
 14. Уточнюючі запитання журі (5 хв.)
 15. Виставлення оцінок журі (2 хв.)
 16. Слово журі (3 хв.)

 

VIII. Виступи команд та індивідуальні виступи членів команд

 

 1. Доповідач (може біти співдоповідач) представляє команду-доповідача, доповідає про свій варіант розв’язку завдання, наголошуючи на висновку. При цьому може використовувати технічні засоби навчання, комп’ютерну техніку, таблиці, малюнки, муляжі, моделі, лабораторне обладнання та реактиви. Всі дії з наочністю повинні відповідати правилам безпеки.
 2. Опонент (може бути співопонент) представляє команду-опонента, висловлює критичні зауваження до доповіді, ставить доповідачу запитання, з’ясовує недоречності, помилки, недоліки у розв’язанні завдань чи у доповіді, відзначаючи при цьому і позитивні моменти.
 3. Рецензент представляє команду-рецензента, дає оцінку (рецензію) виступам доповідача та опонента, визначає, наскільки вони справилися зі своїми обов’язками, аналізує розуміння ними проблеми, що обговорювалася.
 4. Команда-спостерігач участі у біобою не бере і її дії журі не оцінюються.
 5. Лічильна комісія веде індивідуальний облік виступів членів команд.
  1. До індивідуального рейтингу кожного представника команди зараховуються бали, набрані його командою у тому біобою, у якому він представляв свою команду.
  2. Якщо команду представляли доповідач та співдоповідач, опонент та співопонент, то бали, набрані ними у даному біобою, діляться на два і тоді зараховуються до індивідуального рейтингу.

 

ІХ. Ведучий бою

 

 1. Ведучий бою не повинен представляти зацікавлену сторону (наприклад, навчальний заклад команда якого бере участь у турнірі), не повинен бути біологом за фахом.
 2. Ведучий повинен:
  1. представити команди, журі, лічильну комісію, інших учасників бою;
  2. допомогти у проведенні або провести конкурс капітанів для визначення ролі команд у першому біобою;
  3. до проведення конкурсу капітанів записати на дошці графік, у якому визначити роль команд у всіх біобоях даного бою;
  4. слідкувати за дотриманням Положення про турнір юних біологів.

      3. Ведучий має право:

 1. зупиняти учасників, які порушили регламент біобою;
 2. нагадувати, що запитання повинні бути уточнюючими та не повинні виходити за рамки поставленої проблеми;
 3. припиняти полеміку, якщо вона стає некоректною або неконструктивною;
 4. ставити питання перед оргкомітетом про усунення команди від участі у змаганнях, якщо вона постійно порушує правила, заважає проведенню бою;
 5. у разі необхідності додавати до доповіді, опонування чи рецензування не більше 1 хв. часу.

      4. Ведучий не має права:

 1. порушувати Положення, регламент чи правила турніру;
 2. зупиняти учасників до закінчення часу, відведеного на їх виступ, згідно з регламентом;
 3. коментувати, оцінювати виступи, висловлювати своє ставлення до виступів команд;
 4. ставити навідні запитання.

 

Х. Відбіркові чвертьфінальні бої

 

 1. Відбіркові чвертьфінальні бої проводяться за завданнями Всеукраїнського турніру юних біологів.
 2.  Графік участі команд у чвертьфінальних боях складається таким чином, щоб команди зустрічалися між собою тільки один раз.
 3. Кількість чвертьфінальних боїв, які буде проводити кожна команда, визначається оргкомітетом турніру та залежить від кількості команд, що візьмуть участь у турнірі.
 4. Кожна команда у кожному чвертьфінальному бою має право на три “тактичні відмови”. “Тактична відмова” означає відмову Доповідача доповідати дане завдання у даному бою. У разі тактичної відмови Доповідача Опонент повинен запропонувати інше завдання.
 5. Кожна команда має право на одну “вічну відмову”. “Вічна відмова” команди від одного завдання означає, що дане завдання не доповідається командою протягом всіх чвертьфінальних боїв. “Вічна відмова” оголошується капітаном команди під час проведення першого чвертьфінального бою. Пізніше “вічна відмова” від завдання не приймається.
 6. Оголошення командою “вічної відмови” чи “тактичних відмов” ніяким чином не впливають на оцінювання результатів її виступу.

 

ХІ. Півфінальний бій

 

 1. Проводиться відразу, якщо на турнір заявилося 4–5 команд.
 2. Проводиться за результатами чвертьфінальних боїв, якщо на турнір заявилося 6 і більше команд.
 3. У півфінальному бою беруть участь 4 команди, які набрали найбільше балів у відбіркових чвертьфінальних боях з урахуванням місць, які вони у цих боях займали (див. пункт 4 Оцінювання команд).
 4. Півфінальний бій проводиться за завданнями Всеукраїнського турніру юних біологів.
 5. Під час проведення півфінального бою не діють правила “тактичних відмов” та “вічної відмови”.

 

ХІІ. Фінальний бій

 

 1. Проводиться відразу, якщо на турнір заявилося три або дві команди.
 2. Проводиться за результатами півфінального бою, якщо на турнір заявилося 4 і більше команд. У такому випадку  у фінальному бою беруть участь команди, які зайняли І, ІІ та ІІІ місце у півфінальному бою.
 3. Завдання, які виносяться на фінальний бій, складаються журі безпосередньо перед проведенням фінального бою.
 4. Командам, які візьмуть участь у фінальному бою, дається 1 година часу на підготовку до бою. Відлік часу іде від моменту оголошення командам завдань, які склало журі.

 

ХІІІ. Нагородження переможців

 

 1. Переможцями турніру вважаються команди, що зайняли І, ІІ та ІІІ місця. Кожен член команди нагороджується дипломом відповідно І, ІІ або ІІІ ступенів.
 2. Журі та оргкомітетом турніру визначаються також переможці індивідуальної першості, які набрали найбільше балів у індивідуальній першості. Вони нагороджуються відповідно дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.
 3. За рішенням оргкомітету всі учасники турніру нагороджуються цінними призами.

 

ХIV. Фінансування турніру

Витрати на дипломи для команд-переможців турніру, для переможців командної першості, нагородження всіх учасників турніру цінними подарунками, харчування членів журі, оргкомітету, лічильних комісій, ведучих та експерта-консультанта покладаються на управління освіти і науки облдержадміністрації.