Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF