Орієнтовні інструкції з охорони праці

Затверджено: 

Наказом директора школи
від «__»_____20__р. №_

Директор:                   

_______________(підпис)
(прізвище, ініціали)   

Інструкція №___ з охорони праці під час проведення
навчальних занять у кабінеті біології

І. Загальні положення

1.Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, необачність у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.
ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1.Перед початком роботи:
а) чітко з’ясуйте порядок і правила проведення досліду;
б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання;
в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів та матеріалів.
2.Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.
3.Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконувати роботи, не пов’язані із завданням, забороняється.
4.Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.
ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1.Для виконання завдання користуйтесь посудом і приладами, виданими вчителем.
2.Нагріваючи рідини, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте на сусідів.
3.Обережно поводьтесь із гострими предметами (ножицями, препарувальними голками).
4.Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.
5.Посуд, у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.
ІУ. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.Розлиті випадково кислоти або розчини лугів збирайте і зливайте в місця, вказані вчителем.
2.Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.
У. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.Не пробуйте хімічні розчини на смак, адже будь-яка з них тією чи іншою мірою є отруйною.
2.Не заглядайте в посудину зверху (навіть у пробірку), тому що у випадку виштовхування рідини може статись нещасний випадок.
3.Нагріваючи рідини, не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.
4.У разі виявлення несправності установок негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя.
5.У разі потрапляння на шкіру, одяг будь-яких речовин негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.
Розроблено:

Учителем біології

_______________(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань охорони праці й техніки безпеки

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

--------------------------------------------------------------------------------

Затверджено: 
Наказом директора школи
від «__»_____20__р. №__

Директор:                   

_______________(підпис)
(прізвище, ініціали)   

 

Інструкція №___ з охорони праці під час роботи на
шкільній навчально-дослідній ділянці

І. Загальні положення

1.Учнів потрібно ознайомити (з обов’язковим показом) з прийомами роботи, що дають змогу забезпечити правильну позу під час трудового процесу, оптимальні ритм і навантаження в роботі м’язів, а також запобігають травматизму.
2.У кожному конкретному випадку вчитель, який керує роботою учнів на ділянці, зобов’язаний інструктувати дітей, як користуватися сільсько-господарськими знаряддями, щоб не завдати пошкоджень ні собі, ні тим, хто перебуває поруч.
3.Одночасно на навчально-дослідній ділянці працює половина класу. Учитель, який керує роботою, повинен бути присутній під час роботи на навчально-дослідній ділянці й забезпечувати виконання учнями Правил техніки безпеки.
4.На шкільній навчально-дослідній ділянці учні працюють у халатах і рукавицях.
5.На шкільній навчально-дослідній ділянці категорично забороняється садити колючі та отруйні рослини.
6.Учням, які працюють на шкільній ділянці, категорично забороняється робота з отрутохімікатами, інсектицидами й гербіцидами. У разі крайньої потреби обприскування або обпилювання рослин проводять дорослі (вчителі, лаборанти, технічний персонал) за відсутності дітей, яких потім протягом 5 діб на ділянку не допускають.
7.Під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці не можна дозволяти учням працювати руками. Для цього використовують сапки, розпушувачі. Учні під час виконання таких робіт, щоб запобігти забруднення рук землею, обов’язково повинні надягати рукавиці.
8.Очищають грунт від засмічуючи його сторонніх предметів (каміння, осколків скла, уламків металу тощо) за допомогою лопат, грабель, сап. Виконувати такі роботи руками забороняється.
9.Сільськогосподарські знаряддя повинні відповідати віку учнів.
10.Робоча частина лопат повинна бути різною. Її треба визначати, виходячи зі зросту учнів різних вікових груп.
11.Під час перенесення загострених знарядь (лопат, грабель, вил) з місця зберігання на навчально-дослідну ділянку учні повинні тримати їх вертикально, робочою частиною вниз, щоб не завдати травм іншим учням.
12.Бажано користуватись на шкільній навчально-дослідній ділянці лійками невеликих розмірів (місткістю по 4л). Якщо в школі є тільки великі стандартні лійки, треба стежити за тим, щоб учні під час роботи наливали в них не більше як 1/3 місткості лійок.
13.Під час підживлення, пікірування, пересаджування рослин, а також доглядання тварин учні надягають халати або фартухи, що постійно зберігають у приміщенні куточка живої природи, і захищають руки рукавицями.
14.Під час приготування підживлень для рослин учням забороняється доторкуватися до добрив руками, треба набирати добрива спеціальними неметалевими ложечками.
15.Для боротьби з комахами-шкідниками рослин категорично забороняється користуватися інсектицидами.
16.Тривалість роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці встановлюється відповідно до їх віку. Учні 4-5 класів працюють на ділянці 2 год. Через кожні 20 хв. роблять десятихвилинні перерви. Робота на шкільній ділянці учнів 7-8 класів як суспільно-корисна праця може тривати 3-4 год. з десятихвилинними перервами через кожні 30 хв. Під час кожного заняття урізноманітнювати види діяльності учнів, переключаючи ланки з одних видів роботи на інші.
17.Під час роботи на навчально-дослідній ділянці робота учнів з вантажами повинна становити не більше 1/3 робочого часу, при цьому слід дотримуватись граничних норм піднімання та опускання вантажів неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 р. за №59.
ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1.      Приходьте на роботу на шкільній ділянці в робочому одязі і взутті.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1.      Переносьте загострені сільськогосподарські знаряддя (лопати, граблі, вила) у вертикальному положенні так, щоб їх робоча частина була спрямована вниз: це запобігає травмуванню ваших товаришів.

2.      Копати грунт лопатою, працюйте по черзі то з правої, то з лівої ноги (по 5 хв). Це запобігає викривленню хребта.

3.      Переносячи землю або добрива на носилках, не перевантажуйте їх. Дотримуйтесь норм, установлених учителем.

4.      Переносячи вантажі, рівномірно навантажуйте обидві руки.

5.      Дотримуйтесь указаного вчителем ритму роботи.

6.      Щоб запобігти перевтомі, робіть під час роботи десятихвилинні перерви через кожні 20 або 30 хвилин за вказівкою вчителя.

7.      Працюючи лопатою, стежте за тим, щоб вона не поранила ноги. Не перевантажуйте лопату землею: навантажуйте її не більше ніж на 1/3 штика. Під час роботи граблями, вилами не спрямовуйте їх робочу частину на тих, хто перебуває поблизу.

8.      Під час прополювання працюйте обов’язково в рукавицях.

9.      Не обприскуйте і не обпилюйте рослини отрутохімікатами. Якщо це буде необхідно, таку роботу виконують дорослі. Після обробки ділянок отрутохімікатами не заходьте туди протягом 5 діб.

10.   Не їжте немиті коренеплоди, овочі, ягоди.

ІУ. Вимоги безпеки після закінчення роботи

            Після закінчення роботи на ділянці почистіть інвентар, здайте його, зніміть робочий одяг і ретельно вимийте руки з милом.

У. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.      У випадку якоїсь травми відразу ж зверніться до вчителя: він надасть першу медичну допомогу і, якщо потрібно, відправить до шкільного лікаря.

2.      За необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 03.

Розроблено:

Учителем біології

_______________(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань охорони праці й техніки безпеки

______________( підпис) (прізвище, ініціали)


--------------------------------------------------------------------------------

Затверджено: 

Наказом директора школи
від «__»_____20__р. №__

Директор:                   

_______________(підпис)
(прізвище, ініціали)   

 

Інструкція №___ з охорони праці під час проведення
лабораторних занять, практичних робіт,
демонстраційних дослідів у кабінеті біології

І. Загальні положення

1.Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті біології для учнів повинна бути вивішена на видному місці. Тут же вивішують інструкції під час екскурсії та інструкції з охорони праці під час роботи на навчально-дослідній ділянці. Особливо важливо стежити за виконанням правил техніки безпеки під час лабораторних занять, практичних робіт учнів, екскурсій, а також під час експериментів. Якщо учні мають користуватись реальними інструментами та інструментами, що колються (скальпелями, ножицями, препарувальними голками), то необхідно провести інструктаж учнів про роботу з ними. Учні повинні набути міцних навичок брати інструменти тільки за ручки (ножиці за кільця), не спрямовувати їх загострені частини на себе та сусідів. У разі повторного використання одних і тих же інструментів необхідно запропонувати самим учням розповісти про техніку безпеки під час користування ними.
2.Категорично забороняється мати в кабінеті біології електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю. Для демонстраційних дослідів допустиме використання електронагрівальних приладів із закритою спіраллю розжарювання.
3.Якщо в кабінеті біології є газова мережа, її вмикає вчитель, який проводить заняття. Він повертає загальний газовий кран тільки під час лабораторної роботи або демонстраційного досліду, коли потрібно щось нагріти. Перед вмиканням мережі перевіряють, чи закриті всі крани на демонстраційному та лабораторних столах. Відразу після закінчення лабораторної роботи або демонстраційного досліду вчитель знову перевіряє крани на демонстраційному та лабораторних столах, після чого вимикає газову мережу.
4.У кабінеті (лабораторії) біології забороняється користуватись інсектицидами для боротьби з комахами-шкідниками кімнатних рослин. Допускається обробка рослин мильним розчином або мильною піною, тютюновою настойкою, 5%-м розчином сечовини.
5.У разі використання технічних засобів навчання  вживають запобіжних заходів, спільних для всіх навчальних предметів. Навчальні фільми демонструють у кабінеті (лабораторії) біології тільки на вузькоплівних кінопроекторах, причому плівки повинні бути вогнетривкими. Вихід з кабінету (лабораторії) біології, де демонструють фільми, винен вести безпосередньо на сходову клітку, в рекреаційне приміщення або коридор. Друга половина дверей повинна легко відчинятися. Біля дверей кабінету (лабораторії) біології не повинно бути предметів, що утруднюють вільний вихід з приміщення. До демонстрування кінофільмів допускаються особи, які мають права кіномеханіків, або демонстратора вузькоплівкового кіно і талон з техніки безпеки.
ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1.Перед проведенням лабораторних робіт, під час яких необхідно щось підігрівати на полум’ї газових пальників, учитель інструктує учнів, як ними користуватися: піднісши запалений сірник до отвору пальнику, вмикають газ поворотом крана; регулюють подачу повітря в пальник, добиваючись синьо-фіолетового забарвлення полум’я (жовтий його колір свідчить про неповне згорання світильного газу, причому в повітря виділяється отруйний чадний газ); у разі поширення полум’я всередину пальника погасити і дати йому охолонути, закрити подачу повітря і знову запалити пальник; гасити пальник тільки припиненням подачі в нього газу, закриванням крану. Інструктаж треба супроводжувати показом.
2.Перед початком лабораторних робіт, під час яких використовується відкрите полум’я спиртового або газового пальника, треба нагадувати учням про те, що необхідно берегти від спалахування волосся та одяг.
3.Перед виконанням лабораторних робіт, у процесі яких нагрівають рідини в пробірках, учитель зобов’язаний ознайомити учнів з правилами техніки безпеки: не спрямовувати отвір пробірки на себе або на тих, хто перебуває поряд, щоб уникнути важких опіків, які можуть бути спричинені рідиною, що виплескується під час закипання; закріплювати пробірки в затискачах штативів або в спеціальних ручних затискачах. Треба категорично заборонити притримувати пробірки паперовими смужками. Інструктаж потрібно супроводжувати показом правильних прийомів роботи.
ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1.Під час роботи забороняється запалювати одну спиртівку від іншої. Гасити спиртівку дозволяється тільки ковпачком. У неробочому стані спиртівки треба зберігати в металевих ящиках.
2.Під час проведення демонстраційних дослідів дозволяється використовувати електронагрівальні прилади тільки із закритою спіраллю розжарювання.
3.Кип’ятити горючі рідини на відкритому вогні категорично забороняється. Такі досліди проводять тільки на водяній бані.
4.Під час виконання лабораторних робіт з використанням лабораторного обладнання (пробірок, хімічних склянок, предметних і накривних скелець тощо) необхідно ознайомити учнів з технікою безпеки під час роботи з таким обладнанням: не натискувати сильно пальцями на стінки пробірок, хімічних склянок, легко брати предметні стекла за краї, щоб уникнути поранення пальців.
5.Під час проведення лабораторних робіт з фіксованим у формаліні матеріалом його перед заняттям виймають з розчину і ретельно промивають під сильним струменем води.
 

1.Під час лабораторних робіт учням забороняється доторкуватися руками до  порошкоподібних хімікатів, їх потрібно набирати спеціальними ложечками (неметалевими). Перед тим як використовувати розчин кислот і лугів, необхідно проінструктувати учнів про техніку безпеки під час роботи з цими розчинами: наливати їх тільки в скляний посуд, не допускати, щоб вони потрапляли на шкіру та одяг; для розведення розчинів кислот впливати їх на воду. Додавати воду в розчини кислот забороняється.
2.Необхідно стежити за тим, щоб на лабораторних столах були тільки навчальні посібники, інструменти та прилади, що стосуються занять.
3.Користуючись спиртівкою, не задувайте полум’я, а гасіть його, покриваючи спеціальним ковпачком. Під час роботи бережіть волосся та одяг від спалахування. Не допускайте заливання полум’я киплячою рідиною, а якщо це все-таки трапиться, закрийте газовий кран.
4.Коли користуєтесь скельцем, лезом для безпечного гоління, препарувальною голкою, ніколи не спрямовуйте різальні або колючі частини цих інструментів на себе, на своїх товаришів, щоб уникнути поранень.
5.Нагріваючи рідини в пробірці, користуйтеся тільки спеціальним тримачем для неї, а не паперовою смужкою, не спрямовуйте отвір пробірки на себе та своїх товаришів. Усе це допоможе уникнути опіків.
6.Під час використання порошкоподібних хімічних речовин набирайте їх тільки спеціальною ложечкою (неметалевою), не доторкаючись до порошків. Пам’ятайте, що багато з цих речовин отруйні. Те саме стосується добрив, які використовуються для підживлення кімнатних рослин.
7.Виготовляючи препарати для розглядання їх під мікроскопом, дуже обережно беріть скельце великим та вказівним пальцем правої руки за краї, розмістіть його паралельно предметному склу, яке ви тримаєте у лівій руці, у безпосередній близькості до нього, а потім випустіть скельце з пальців, щоб воно вільно лягло на препарати.
ІУ. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.Усі рідини, що залишаються після проведення лабораторних занять з використанням хімічних речовин, зливайте не у водопровідну раковину, а в скляну чашку або склянку, спеціально виставлену з цією метою.
2.Обережно поводьтеся зі скляним посудом. У випадку, якщо він усе-таки розіб’ється, не збирайте осколки руками, а змітайте їх щіточкою в призначений для цього совок.
3.Не мийте скляний посуд милом: він стає слизьким і його легко випустити з рук і розколоти.
4.Після закінчення лабораторної роботи обов’язково ретельно вимийте руки з милом.
У. Дії в аварійних ситуаціях

1.У випадках травми або опіку відразу ж звертайтеся до вчителя, він надасть допомогу; в разі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 03.
2.Для надання першої допомоги в разі травм у кабінеті біології треба обов’язково мати аптечку.
Розроблено:

Учителем біології

_______________(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань охорони праці й техніки безпеки

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

--------------------------------------------------------------------------------

Затверджено: 
Наказом директора школи
від «__»_____20__р. №__

Директор:                   

_______________(підпис)
(прізвище, ініціали)   

 

Інструкція №___ з охорони праці під час проведення
екскурсії з  біології

І. Загальні положення

1.Перед проведенням екскурсії її керівник ретельно обстежує ту ділянку природного оточення школи, куди будуть виведені діти, вибирає ті місця, де немає небезпеки нападу хижаків, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок та ін.), де немає трясовин.
2.У керівництві екскурсантами вчителеві допомагають батьки учнів. Бажано, щоб на кожні 10 учнів припадало по 1 дорослому або старшому учневі. Категорично забороняється об’єднувати для екскурсії по кілька класів.
ІІ. Вимоги безпеки перед початком екскурсії

1.Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів класу і відмічають присутніх. Для керівництва кожною групою призначається дорослий або вожатий загону. Другу перекличку проводять після прибуття на місце екскурсії, третю – перед відправленням у зворотний шлях, четверту – після повернення з екскурсії.
2.Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослого або старшого учня. При цьому в транспортні засоби заходять спочатку учні, а потім особа, яка керує ними. У такому самому порядку здійснюється й висадка дітей з транспортного засобу. Можна доставляти учнів до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси й закриті вантажні машини, обладнані для перевезення людей. Для перевезення дітей транспортними засобами необхідно підбирати найдосвідченіших водіїв, які мають стаж не менш як три роки безперервної роботи водія. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах категорично забороняється. Під час перевезення дітей у вантажному автомобілі необхідно, щоб у кузові було не менш як двоє дорослих. Під час переїзду учням забороняється висовуватися з вікон, сідати і висаджуватися з транспортного засобу під час руху.
3.Для вивчення флори або фауни водоймища необхідно заздалегідь вибрати таке місце, де його глибина біля берега настільки мала, що гарантує від нещасних випадків. Входити у воду учням забороняється. Для ознайомлення з живими об’єктами водоймища використовують сачки на довгих палках. Користуватись човнами або містками, розміщеними над глибокими місцями водоймищ, категорично забороняється.
4.Перед тим як організувати екскурсію, треба ознайомити учнів з вимогами охорони природи, з місцевими отруйними рослинами, такими, як дурман, блекота, вовче лико, бліда поганка тощо, і категорично заборонити учням пробувати на смак будь-яку рослину із зібраного матеріалу. У кабінеті школи повинен бути стенд з фотографіями або малюнками отруйних рослин. Необхідно ознайомити учасників екскурсії з місцевими отруйним тваринами (зміями, павукоподібними, багатоніжки), переносниками (наприклад, гризунами) або передавачами (кліщами, комахами) інфекційних захворювань. З цією метою в приміщенні кабінету біології створюють спеціальні стенди з малюнками і фотографіями, що супроводжуються відповідними текстами, які пояснюють, чим небезпечна кожна тварина і як запобігти цій небезпеці.
5.Вирушаючи на екскурсію з дітьми, учитель повинен мати при собі похідну аптечку першої допомоги.
ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії

1.Ознайомтесь зі стендом у кабінеті біології, де зображені місцеві отруйні рослини, отруйні й небезпечні тварини.
2.Вирушаючи на екскурсію, одягайте одяг, що відповідає сезону і погоді, на ноги взувайте міцне взуття, панчохи або шкарпетки. Під час екскурсії не ходіть босоніж.
3.Візьміть із собою питну воду у флязі або пляшці, щоб не пити води з відкритих водоймищ, де звичайно трапляються мікроби – збудники захворювань.
4.Не пробуйте жодної із зібраних рослин на смак: пам’ятайте, що це може призвести до отруєння, а також зараження шлунково-кишковими хворобами.
5.Під час проведення екскурсії забороняється використовувати отруйні речовини: хлороформ, сірчаний ефір для зморювання комах.
6.Не витягуйте рослин руками. Для цього користуйтесь лопатками, розпушувачами і захистіть руки рукавицями.
7.Забороняється розпалювати багаття під час екскурсій, щоб уникнути лісових пожеж і опіків учнів.
ІУ. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії

            Після екскурсії з біології необхідно:

1.Зібрати всі експонати, назбирані під час екскурсії.
2.Експонати переглянути, чи немає отруйних рослин.
3.Перевірити зовнішній вигляд кожної дитини, чи немає ніяких пошкоджень.
4.Зібрати весь інвентар (розпушувачі, лопатки).
5.Оглянути відкриті місця тіла, чи немає укусів шкідливих комах, кліщів.
6.Після підбиття підсумків діти миють руки з милом.
У. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

            У випадку травми необхідно негайно звернутись до вчителя по допомогу.

            Вчитель надає першу медичну допомогу, а в разі необхідності організовує виклик швидкої допомоги за тел.03.

Розроблено:

Учителем біології

_______________(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності

______________( підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань охорони праці й техніки безпеки

______________( підпис) (прізвище, ініціали)